Ziua Energiei BraE�ov, ediE�ia a 9-a: NoutA?E�i de laA� Ministerul Energiei privind modificA?rile la Legea 220 A�Companiile REPOM E�i TTM, A�n calitate de organizatori, au reunit la Ziua energiei BraE�ov, ediE�ia a 9-a, la finele sA?ptA?mA?nii trecute, la BraE�ov, peste 100 de participanE�i – oficiali de la Ministerul Energiei, Parlament, ANRE, reprezentanE�i ai asociaE�iilor din sectorul regenerabilelor, investitori de E-SRE, alE�i actori din piaE�a energiei.

sala-1024x681

Dna Corina Popescu, Secretar de Stat A�n Ministerul Energiei a anunE�at cA? A�n ultima sA?ptA?mA?nA? din septembrie va exista un prim draft al OrdonanE�ei de UrgenE�A? care vine cu modificA?ri la Legea 220. a�zGuvernul CioloE� doreE�te sA? se aE�eze echilibrul A�n sectorul regenerabillelor.Sper sA? avem luni ( 26 septembrie a�� n.red.) versiunea finalA? a studiului privind sectorul regenerabilelor, realizat de un consultant strA?in, independent.A� Ne-am propus ca la finele sA?ptA?mA?nii viitoare sA? avem un draft al ordonanE�ei de urgenE�A? care modificA? Legea 220. Vineri ( 30 septembrie a�� n.red.) voi avea discuE�ii cu reprezentanE�ii DG Competition sA? vedem cu se poate modifica schema de sprijina�?, a declarat dna Corina Popescu, Secretar de Stat A�n Ministerul Energiei.

FA?rA? a intra A�n detalii cu privire la modificA?rile operate, oficialul Ministerului Energiei a menE�ionat cA? va exista un cumul de mA?suri, rezultate ca urmare a unor scenarii, modele matematice. GA?ndim un grad de absorbE�ie a certificatelor verzi la 90%; perioada de returnare a CV va fi diferitA?, funcE�ie de tehnologii; impozitul pe profit, sA? se plA?teascA? A�n momentul comercializA?rii certificatelor verziA� (se poartA? discuE�ii cu reprezentanE�ii Ministerului FinanE�elor), sunt cA?teva dintre mA?suri, prezentate de dna Popescu, la solicitarea investitorilor prezenE�i la conferinE�A?. a�zDorinE�a noastrA? este sA? gA?sim acel echilibru A�n aE�a fel A�ncA?t sA? nu fie impactat consumatorul final sau impactul sA? fie minor, nu aE�a cum s-a dorit A�n momentul A�n care s-a definit schema finalA? cu un numA?r foarte mare de certificate verzia�?, a explicat Corina Popescu.

Dl Iulian Iancu, PreE�edintele Comisiei de Industrii E�i Servicii, Camera DeputaE�ilor: a�?FA?rA? un cadru legal clar E�i aprobat rapid, RomA?nia nu poate crea un mediu prielnic pentru investiE�iia�?

a�zAbsolut pe nedrept, aE�i trecut prin aceastA? suferinE�A?, aE�i fost A�ncrezA?tori A�n mesajul dat de RomA?nia A�n 2008 cA? sprijinA? sectorul regenerabilelor. AE�i decis sA? investiE�i A�n baza unei legi clare, dar ulterior au A�nceput greE�elile. FA?rA? un cadru legal clar E�i aprobat rapid, RomA?nia nu poate crea un mediu prielnic pentru investiE�iia�?a�?, a declarat dl Iulian Iancu, PreE�edintele Comisiei de Industrii E�i Servicii din Camera DeputaE�ilor Iancu, prezent la conferinE�a Ziua energiei BraE�ov.

Domnia sa aA� fA?cut referire la o acE�iune A�n forE�A? A�n sprijinul producA?torilor A�n sectorul regenerabilelor, respective adresa semnatA? de 8 ambasadori care a fost transmisA? Guvernului, ca un semnal de alarmA? cu privire la A�ncrederea investitorilor A�n mediul de afaceri romA?nesc.

Dl Emil CalotA?, VicepreE�edinte ANRE: a�zCA?nd este vorba despre investiE�ii strategice, statul nu mai poate rA?mA?ne pasiva�?

Dl Emil CalotA?, VicepreE�edintele AutoritA?E�ii NaE�ionale de Reglementare A�n domeniul Energiei a�� ANRE a atras atenE�ia cA? deciziile importante A�n energiei nu mai pot fi luate fA?rA? implicarea statului. a�zCA?nd este vorba despre investiE�ii strategice, statul nu mai poate rA?mA?ne pasiva�?, a afirmat dl CalotA?.

PATRES E�i RWEA: Sectorul regenerabilelor a�� A�n suferinE�A?. Care este situaE�ia actualA?A�

ReprezentanE�ii asociaE�iilor de profil a�� PATRES E�i RWEA au prezentat situaE�ia A�ngrijorA?toare A�n care sunt, A�n prezent, investitorii de E-SRE.

,,Din pA?cate investiE�orii acest domeniu, A�n acest moment,A� suferA? extrem de tare. S-au investit peste 8 miliarde de euro A�n sectorul energiei regenerabile. Puterea instalatA? A�n acest moment este undeva la 5 mii de MW, iar producE�ia asigurA? 20 % din consumul de energie electricA? a RomA?nieia�?, a declarat lipitor dermatitis. dl Martin Moise, director general REPOM, organizatorul conferinE�ei, PrimvicepreE�edinte PATRES.

Potrivit datelor PATRES (OrganizaE�ia PatronalA? aA� ProducA?torilor de Energie din Surse Regenarabile din RomA?nia), 4 producA?tori suntA� deja A�n insolvenE�A?, 30% dintre membrii organizaE�iei riscA?nd insovenE�a A�n 2017.A� Dl Prof Viorel Lefter, PreE�edinte PATRES, a declarat: a�?Patru producA?tori de E-SRE au intrat A�n insolvenA?A?, A�n condiA?iile A�n care ei activeazA? A�ntr-o piaA?A? reglementatA? din cadrul UE. AvA?nd A�n vedere propunerea A.N.R.E. privind cota de CV pentru anul 2017, se preconizeazA? intrarea A�n insolvenA?A? a aproximativ 30% dintre producA?tori. RomA?nia riscA? sA? nu A�AYi mai atingA? A?inta A�n 2020 dacA? ritmul de scA?dere a puterii instalate se menA?ine,A� coroborat cu creAYterea consumului de energie electricA? conform I.N.S.a�?.

Dna Claudia BrA?nduE�, PreE�edinte RWEA (AsociaE�ia RomA?nA? pentru Energfie EolianA?) a expus situaE�ia financiarA? a industriei eoliene: o pierdere netA? A�n 2 ani de 4 miliarde RON, din care 1,8 miliarde RON A�nregistrate A�n 2015; o devalorizare a activelor de 2,3 miliarde lei. Perioada de recuperare a investiE�iei A�ntr-un parc eolian, A�n condiE�iile date, este de pA?nA? la 48 ani!. De notat cA?, A�n 2015, RomA?nia nu a mai avut capacitA?E�i noi instalate A�n domeniu! a�zSuntem o tehnologie care are nevoie de sprijin sA? ajungA? la maturitate. Asta este realitatea. Este nevoie E�i aE�teptA?m modificarea legislaE�iei a�?, a declarat dna BrA?nduE�.

Dezbaterile conferinE�ei Ziua Energiei BraE�ov s-au concentrat pe viitoarea strategie energeticA? a RomA?niei, pe cele mai recente modificA?ri ce vor fi aduse Legii 220/2008 care guverneazA? schema de sprijin pentru energia din surse regenerabile, dar E�i pe conceptul de a�zenergiewendea�? (revoluE�ie energeticA?) A�n Germania E�i A�n RomA?nia.