Despre noi

OrganizaA?ia PatronalA? a ProducA?torilor de Energie din Surse Regenerabile din RomA?nia AYi-a A�nceput activitatea A�n anul 2014, la iniA?iativa unui grup de producA?tori de energie din surse regenerabile nemultumiA?i de desele modificA?ri AYi necorelA?ri ale sistemului legislativ cu realitA?A?ile AYi nevoile producA?torilor.

AZn momentul de faE�A?, din organizaA?ie fac parte 100 de companii, atA?t producA?tori de energie din tot spectrul regenerabilelor (solar, eolian, hidro AYi biomasA?), reprezentA?nd companii care au la un loc o putere instalatA? de circa 1000 MW.