Conducere

Potrivit Statutului, organele de conducere, administrare AYi control ale Patronatului sunt urmA?toarele:

* Adunarea GeneralA?

* Consiliul Director

* Comisia de Cenzori

Adunarea GeneralA? este condusA? de PreAYedintele Consiliului Director sau, A�n lipsA?, de Prim-VicepreAYedinte.

Consiliul Director este alcA?tuit din urmA?torii membri:

Dl. Prof.Univ. Dr.Viorel Lefter – PreAYedinte

Dl. Ing. Martin Jan Moise – A�Prim VicepreAYedinte

Dl. Ing. RA?zvan NeamA?u – A�VicepreAYedinte

Dl. Av. Sebastian Iulian GuA?iu a�� VicepreAYedinte

Dna Ana Cristina Muscoiu a�� VicepreAYedinte

Din echipa de conducere a PATRES mai fac parte:

A� A� A� A� A� A� A� Dl. George Niculescu – Director Programe Patronale

A� A� A� A� A� A� A� Dl. Ing. Mihai VerAYescu – Secretar General, calitate A�n care conduce activitatea curentA? a Patronatului.