Conducere

Potrivit Statutului, organele de conducere, administrare şi control ale Patronatului sunt următoarele:

* Adunarea Generală

* Consiliul Director

* Comisia de Cenzori

Adunarea Generală este condusă de Preşedintele Consiliului Director sau, în lipsă, de Prim-Vicepreşedinte.

Consiliul Director este alcătuit din următorii membri:

Dl. Prof.Univ. Dr.Viorel LEFTER – Preşedinte

Dl. Martin MOISE –  Prim Vicepreşedinte

Dl. Răzvan NEAMTU –  Vicepreşedinte

Dl. Dan PRODAN – Vicepreședinte

Dl. Radu CRACIUN – Vicepresedinte

Din echipa de conducere a PATRES mai fac parte:

      Dl. Mihai VERSESCU – Secretar General, calitate în care conduce activitatea curentă a Patronatului.