Conducere

Potrivit Statutului, organele de conducere, administrare şi control ale Patronatului sunt următoarele:

* Adunarea Generală

* Consiliul Director

* Comisia de Cenzori

Adunarea Generală este condusă de Preşedintele Consiliului Director sau, în lipsă, de Prim-Vicepreşedinte.

Consiliul Director este alcătuit din următorii membri:

Dl. Prof.Univ. Dr.Viorel Lefter – Preşedinte

Dl. Ing. Martin Jan Moise –  Prim Vicepreşedinte

Dl. Ing. Răzvan Neamţu –  Vicepreşedinte

Dl. Av. Sebastian Iulian Guţiu – Vicepreşedinte

Dna Ana Cristina Muscoiu – Vicepreşedinte

Din echipa de conducere a PATRES mai fac parte:

              Dl. George Niculescu – Director Programe Patronale

              Dl. Ing. Mihai Verşescu – Secretar General, calitate în care conduce activitatea curentă a Patronatului.