Investitorii din sectorul regenerabilelor, val de procese împotriva statului. PATRES cere dreptate în instanță pentru companiile membre. Este vizată practica organelor fiscale în sensul aplicării retroactive a legiiComunicat de presă, 26.01.2024

Organizaţia Patronală a Producătorilor de Energie Regenerabilă din România, reprezentând producători din toate sursele  – apă, vânt, soare, biomasă – cu o putere instalată de 2 GW şi investiţii în România de peste 2,7 miliarde euro, a decis să apeleze la instanță pentru a apăra interesele companiilor membre. Prin acest demers, PATRES se aliază unui număr mare de operatori din sectorul regenerabilelor care sunt deja în litigii cu statul, fiind grav afectați de prevederi legale care se aplică retroactiv.

Cererea de intervenție transmisă  de PATRES către Tribunalul București, Secția de Contencios Administrativ și Fiscal, vizează practica organelor fiscale în sensul aplicării retroactive a legii, practică ce afectează toți producătorii de energie electrică, în special pe cei de energie din surse regenerabile, care au obligația de plată suplimentară a contribuției la Fondul de Tranziție Energetică.

“După o serie de demersuri către autorități, fără sorți de izbândă, am considerat că este necesară inițierea unor acțiuni în justiție. Prin cererea de intervenție transmisă către Tribunalul București, Secția de Contencios Administrativ și Fiscal, sprijinim poziția unor companii membre, în dosare existente pe rol. Cererea de chemare în judecată este întemeiată, scopul PATRES fiind să promoveze, să susțină, să apere și să reprezinte interesele producătorilor de energie din surse regenerabile, precum și asigurarea unui mediu de afaceri sănătos în acest domeniu de activitate și sprijinirea dezvoltării acestuia. Între alte obiective, patronatul nostru reprezintă interesele economice și juridice ale producătorilor, membri ai PATRES”, precizează dl, Viorel Lefter, Președinte PATRES.

Pentru buna și corecta informare, prezentăm situația de facto:

Conform OUG 27/2022, în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, producătorii de energie electrică, cu excepția celor care au pus în funcțiune capacități de producere după data intrării în vigoare a OUG 27 (22 martie 2022), au obligația să plătească, lunar, la bugetul de stat, impozitul în cotă de 80% din venitul suplimentar realizat din vânzarea de energie electrică. De la 1 septembrie 2022 a intrat în vigoare OUG 119/2022 ce modifică și completează OUG 27/2022, prin care s-a instiuit obligativitatea în sarcina producătorilor de energie electrică de plată a unei contribuții la Fondul de Tranziție Energetică în cuantum de 100%. În decembrie 2022, Legea 357/2022, ce aprobă OUG 119/2022 și implicit OUG 27/2022, vine și  modifică modalitatea de calcul a contribuției la Fondul de Tranziție Energetică, respectiv se schimbă definiția cheltuielilor lunare luate în considerare, în sensul limitării cheltuielilor cu dezechilibrele la maximum 5% din valoarea energiei electrice cu livrare fizică din producție proprie și eliminarea cheltuielilor cu profilarea (profilarea reprezintă achiziția de energie necesară pentru respectarea cantității contractate atunci când centrala nu produce). Limitari care nu existau anterior!!! Această modificare/prevedere legală a intrat în vigoare la data de 16 decembrie 2022. Ulterior acestei date, în urma unor controale fiscale meticulos realizate, autoritățile fiscale au impus în sarcina producătorilor o obligație de plată suplimentară a contribuției pentru perioada septembrie – decembrie 2022, aplicând însă formula de calcul aprobată abia în data de 16 decembrie prin legea 357.

“Subliniem faptul că în situația prezentată, de aplicare retroactivă a legii, sunt afectați toți producătorii de energie electrică, nu numai cei din sectorul regenerabilelor. Impactul este însă unul major la producătorii de ESRE pentru că în cazul acestora dezechilibrele și cheltuielile cu profilarea sunt mari. Ca urmare, s-a declanșat un val de procese a investitorilor din sectorul regenerabilelor împotriva  statului și, la unison cu aceștia, PATRES apelează în instanță pentru a apăra interesele membrilor săi. România militează pentru energia verde și, în acest context, este de neînțeles de ce autoritățile statului aleg să acționeze din nou, în mod abuziv, împotriva unui sector care ar trebui să aibă în acest moment cea mai bună dezvoltare în linie cu restul statelor Europene”, afirmă dl. Martin Moise, PrimVicepreședinte PATRES.

În contextul în care producătorii de energie electrică, în speță producătorii de energie din surse regenerabile, au fost puși în situația în care au fost obligați să achite anumite obligații fiscale, nu se poate pretinde de la acești producători să se aștepte ca printr-un nou act normativ, ce intră în vigoare ulterior, să fie obligați la plata acelorași obligații într-un cuantum majorat, pentru perioada de dinainte de intrarea în vigoare a prevederii care reglementează noua formulă de calcul a contribuției, semnalăm în cererea de intervenție.

Decizia de impunere este nelegală întrucât încalcă principiul  neretroactivității legii.

Conform art. 15 din Constituția României, se reglementează principiul nerectroactivității legii, după cum urmează: “Legea dispune numai pentru viitor”. Iar Constituția prevalează în fața oricărei legi/act normativ și cu atât mai mult autoritățile statului, inclusiv funcționarii ANAF și cei ai Ministerului de Finanțe, care pun în aplicare legile, au obligația să respecte prevederile acestora.

Mai mult, aplicarea retroactivă a noii formule de calcul a Contribuției contravine prevederilor legale în materie fiscală, fiind interzis ca o obligație fiscală, de orice natură, să fie stabilită cu titlu retroactiv, inclusiv cu privire la limitarea eventualelor cheltuieli deductibile efectuate în excercitarea activității (art 4, Codul Fiscal).

PATRES precizează, în cererea de intervenție către Tribunalul București, că decizia de impunere prin care s-au stabilit obligații fiscale suplimentare în sarcina producătorilor de energie electrică prin aplicarea retroactivă a prevederilor legale introduse prin legea 357 este nelegală  și cauzează prejudicii grave producătorilor.

În contextul dat, PATRES cere instanței să dispună anularea deciziilor de impunere și a actelor ce au stat la baza emiterii acesteia.

PATRES a solicitat imperios autorităților, în repetate rânduri, să ia în calcul o formulă echitabilă care să stea la baza măsurilor de supraimpozitare a producătorilor de energie electrică, pentru a nu pune în pericol producția de energie verde. În adresele transmise, am semnalat că în cazul producătorilor de energie din surse regenerabile, dacă se va menține aplicarea Contribuției la Fondul de Tranziție Energetică cu considerarea în formula de calcul a tuturor veniturilor, fără a se ține cont într-un mod echitabil și de cheltuielile obligatorii, producătorii vor putea ajunge în situația în care acumulează pierderi, punând în pericol stabilitatea întregului sistem energetic național. De asemenea, am atras atenția că orice formulă de supraimpozitare trebuie să țină cont de caracterul volatil al producției din surse regenerabile, care, prin definiție, nu poate produce aceeași cantitate în mod constant. Formulele de supraimpozitare trebuie să se aplice pe venitul net realizat în urma deducerii cheltuielilor necesare pentru achiziția de energie pentru profilare și cheltuielile pentru dezechilibrele înregistrate, cheltuieli care, în cazul producătorilor din surse regenerabile, reprezintă o componentă substanțială și indispensabilă din costurile curente de operare. Altfel, discutăm despre supraimpozitarea pierderii.

Impactul negativ asupra companiilor din sectorul regenerabilelor este cauzat, între altele, de cheltuielile cu dezechilibrele, care sunt recunoscute doar în proporție de 5% din valoarea energiei electrice vândute, în condițiile în care standardul în industrie arată dezechilibre înregistrate de centralele eoliene de circa 40%, respectiv 25% în cazul centralelor solare.