Activitate

Organizaţia Patronală a Producătorilor de Energie din Surse Regenerabile din România şi-a început activitatea în anul 2014, la iniţiativa unui grup de producători de energie din surse regenerabile nemultumiţi de desele modificări şi necorelări ale sistemului legislativ cu realităţile şi nevoile producătorilor. În momentul de față, din organizaţie fac parte 100 de companii, producători de energie din tot spectrul regenerabilelor (solar, eolian, hidro şi biomasă), reprezentând companii care au la un loc o putere instalată de circa 1000 MW.

Obiective PATRES:

– promovează, susține, apară și reprezintă interesele producătorilor de energie din surse regenerabile;

– susține promovarea unui dialog constructiv cu autoritățile cu putere de decizie în domeniu pentru a asigura un cadru legal stabil și predictibil, prin participarea reprezentanților patronatului în comisiile de dialog social;

– cooperarează cu actorii din domeniu pentru a asigura un mediu de afaceri sănătos în acest sector al economiei;

– facilitează cunoașterea de noi tehnologii prin contactarea firmelor producatoare sau distribuitoare de echipamente în domeniul producerii de energie electrică.

Activitate PATRES:

–  a inițiat proiectul prin care depunerea Certificatelor de Conformitate de către producătorii de E-SRE a fost amânată cu 4 luni;

– a participat activ în grupul de lucru format împreună cu reprezentanții autorităților cu putere de decizie pentru: modificarea Legii 123 astfel încât producătorii de E-SRE sub 3 MW să comercializeze energia electrica în mod direct cu furnizorii; obligativitatea furnizorilor de a achiziționa trimestrial un număr de certificate verzi egal cu produsul dintre valoarea cotei anuale și consumul de energie;

– a adus completări la metodologia de stabilire a preţurilor reglementate de vânzare şi a regimurilor de comercializare a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie în centrale electrice cu puteri instalate mai mici de 500 kw pe central;

– a semnalat faptul că unii furnizori nu au respectat prevederile Art8, alin 4 din Legea 220 cu privire la cota de achizție certificate verzi;

– a solicitat, în repetate rânduri, respectarea cotei de achiziție certificate verzi pentru anul 2015 așa cum a fost stabilită initial în Legea 220/2008, de 16%.

– a atacat în instanță Ordinul ANRE nr. 78/2014, solicitând anularea acestuia;

– a transmis o adresă Asociației Române a Băncilor cu privire la modificările legislative din domeniu, având în vedere că o mare parte din investiții au fost finanțate de banci;

– a transmis adrese Administraţiei Prezidenţiale a României, Guvernului României, Ambasadelor statelor din care provin investitorii în energie din surse regenerabile, atrăgând atenția asupra dificultăților cu care se confruntă producătorii de E-SRE;

– se implică în corectarea Legii Contabilității. Au fost depuse adrese la Ministerul Finanțelor Publice privind impozitarea Certificatelor Verzi după vânzarea efectivă a acestora;

– a transmis adrese la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor privind taxa pentru apa turbinată și chiria pentru albia minoră, solicitând următoarele modificări: abrogarea art. 2 al Ordinului nr. 980/2011 al Ministerului Mediului și Padurilor pentru aprobarea Instrucțiunilor tehnice privind reglementarea modului de constituire și executare a garanției financiare pentru blocarea amplasamentului de către viitoarele investiții de tip microhidrocentrale („Ordinul 980”); recalcularea și reconceperea taxei pentru apa turbinată astfel încât aceasta să fie în concordanță cu Directiva 2000/60/CE de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei și să țină cont și de impactul economic produs.

PATRES este participant activ în procesul de consultare publică privind legislația primară în domeniul energetic, precum și reglementările ANRE și procedurile OPCOM. Organizația noastră are reprezentanți la nivelul Comisiilor de Dialog Social în Cadrul Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Energiei, IMM și Mediului de Afaceri.