Aderare PATRES

Dacă doriți să aderați la Organizaţia Patronală a Producătorilor de Energie din Surse Regenarabile din România – PATRES, vă invităm să parcurgeți următorii pași:

1. Completați Formularul de adeziune și susținere PATRES:

Societatea  Comerciala  ……………………………………………………….,

 

cu sediul in localitatea ………………………..,Jud……………………….,Str …………………………….,Nr……..,

 

CUI……………………………,Nr lnregistrare Registrul comertului…………………………………..,

 

reprezentata de ………………………………………………,in calitate de ………………………………,

 

Operator al centralei eoliene/solare/hidro/bioma sa ……………………………………………………………… cu o capacitate instalata de ……….. MW.

 

Prin prezenta  ne transmitem  acordul de adeziune  la PATRES – Organizatia Patronala a Producatorilor de Energie din Surse Regenerabile din Romania.

 

De asemenea sustin activitatea PATRES cu o donatie in valoare de …………… RON, reprezentand contributia pentru inscriere.

 

Suma  se  va  vira  in  contul  PATRES  deschis  la  banca  BRD  Agentia  Piata  Romana, IBAN R017BRDE410SV14592154100.

2. Vă rugăm sa transmiteți formularul de adeziune semnat și ștampilat la fax: +40 -021- 404.32.29  sa u e-mail: office.patres@gmail.com.

 

Precizare: Contribuția lunară la PATRES (cotizație) este în funcție de dimensiunea (capacitatea) unității de producție pe care o administrați.

 

Vă mulțumim și vă spunem un călduros “Bine ați venit!” în PATRES.