Viorel LEFTER, Președinte PATRES: Vom asista la primele falimente în sectorul regenerabilelor! Băncile vor lua garanțiile – terenuri, instalații – de la producători, însă cine să le cumpere?!Nu poți gestiona un business în condițiile în care legile se schimbă după cum bate vântul!

Producătorii de energie din surse regenerabile, obligați la plata impozitelor pe certificate verzi „nevandabile”

Interviu cu Dl Prof. Univ.Dr.Viorel LEFTER, Preşedintele Organizaţiei Patronale a  Producătorilor de Energie din Surse Regenerabile din România – PATRES acordat publicației InvesTenergy. Citiți interviul și pe InvesTenergy.

lefter 

–           Domnule Președinte, sunteţi Profesor Universitar la Academia de Studii Economice. Ce ştiu studenţii despre energia verde?

–           Cu siguranţă, studenţii de la Academia de Studii Economice Bucureşti ştiu că ei sau părinţii lor plătesc în factura de energie electrică certificate verzi, dar şi că energia verde  – o sursă nepoluantă și ieftină – este viitorul României. Energia produsă din surse regenerabile este practic ceea ce ţi-a dat Dumnezeu, este energia care ţi-o dă soarele în fotovoltaice, vântul în eoliene şi, acolo unde este posibil, puterea apelor în microhidrocentrale. Pin urmare, este păcat să nu valorifici şi să nu ai grijă de ce ţi-a dat Dumnezeu!

Este de evidenţiat şi faptul că, în România, sursele hidro şi nuclearelectrică, care acoperă împreună circa 50% din totalul producţiei, devin vulnerabile, în caz de secetă de exemplu. A treia sursă importantă a României – cărbunele devine astfel preţioasă şi trebuie să existe întotdeauna o rezervă energetică privind posibilitatea acoperirii necesarului de energie, pe perioadă de criză. În consecinţă, necesarul de energie poate fi acoperit într-o pondere însemnată din surse regenerabile: fotovoltaice, eoliene, microhidrocentrale şi biomasă.

România are avantajul unui mix energetic diversificat, ce se impune a fi valorificat în condiții optime. În acest context, împărtășesc declarația dlui Bogdan Badea, Secretar de Stat în Ministerul Energiei, potrivit căreia:“pe baza principiului neutralității tehnologice, în care tehnologiile bazate pe combustibili clasici, dar inovative și cu emisii reduse de carbon, inclusiv nuclearul, împreună cu sursele regenerabile de energie, pe măsura întăririi infrastructurii, vor asigura transformarea sectorului energetic și tranziția către un sector bazat semnificativ pe surse regenerabile de energie”.

În România există cantităţi uriaşe de materii prime ce pot acoperi baza pentru a produce energie în categoria biomasă, începând de la coceni, paie, resturi vegetale ş.a.m.d. Sunt necesare însă investiţii pentru valorificarea biomasei, respectiv o gândire strategică pentru România care să susţină astfel de investiţii în producerea de energie din biomasă.

–           De ce aţi decis să va implicaţi într-o organizaţie care reprezintă interesele producătorilor de energie din surse regenerabile?

 –           Se impune o subliniere: aş spune organizaţie care reprezintă interese bilaterale – ale producătorilor de energie din surse regenerabile și ale economiei autohtone, în general.

Ca profesor de management, am considerat că implicarea mea în PATRES este o provocare. După  peste 40 de ani de învăţământ, o experienţă  deloc neglijabilă; vizite profesionale în peste 100 de ţări, cu diferite ocazii:  conferinţe, întâlniri, schimburi de experienţă, am văzut care sunt tendinţele în energie înafară și consider astfel că aportul meu în PATRES este binevenit și valoros.

Apoi, recunosc că nutresc speranţa că – în viitorul apropiat – şi consumatorii casnici să îşi poată monta, la o scară mare, panouri fotovoltaice şi astfel să producă energie în propria casă, acoperindu-şi nevoile, iar atunci când nu consumă să livreze energie electrică în reţea.

–           Vă rog să creionaţi un tablou al sectorului regenerabilelor în acest moment în România…

–           Aş fi vrut să pot creiona un tablou în culori vii, să domine verdele că doar vorbim de energia produsă din surse regenerabile. Aşa a fost la început în acest sector, când producătorii au pornit la drum foarte entuziaşti cu investiţii masive, ţinând cont de orientarile la nivelul UE, de suportul dat de Uniunea Europeană, cât şi de legislaţia la vremea respectivă. Mă refer la  Legea nr. 220/2008, în baza căruia a fost stabilit sistemul de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie și producătorii au făcut investiţii serioase, planuri de afaceri pe termen lung.

Aceasta a fost situaţia inițială. În momentul de faţă, sunt multe aspecte ce trebuie rezolvate. Începând de la situaţia certificatelor verzi care este catastrofală:  asistăm la un colaps total, din cauza reducerii majore a  cotei anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie: în 2014 – la 11.1% față de 15% , în 2015 – la 11.9% față de 16%, în 2016, la 12,15% față de 17% cât era iniţial stabilit în Legea 220, în baza căreia toți producătorii şi-au făcut planurile de afaceri.

PATRES a semnalat că în trei sesiuni lunare consecutive nu s-a vândut nimic  pe Piața Certificatelor Verzi – OPCOM. Situația este în continuare alarmantă. Lipsa tranzacțiilor pe PCV și în luna august – s-au vândut doar 100 bucăți! –  demonstrează colapsul pieței certificatelor verzi. Practic, în acest moment există un excedent uriaş de certificate verzi. Potrivit estimărilor noastre, se va ajunge la finele anului la peste 6,5 milioane certificate verzi în plus pe piaţă, fără cumpărători.

Totodată, PATRES a atras atenţia, în repetate rânduri, că această cotă foarte mică, cuplată cu valabilitatea certificatelor verzi de 12 luni, va conduce la pierderi masive pentru producătorii de energie din surse regenerabile.

O altă problemă este impozitarea acestor certificate în momentul acordării producătorilor, şi nu la vânzarea acestora, cum ar fi normal. Producătorii sunt astfel în situaţia în care nu îşi vând certificatele, însă au achitat impozite la acestea! Din scenariile efectuate de specialiștii PATRES, urmare a instituirii cotelor anuale obligatorii foarte mici comparativ cu cele stabilite inițial în baza Legii 220, excedentul certificatelor verzi aferent anilor 2014 și 2015 va ajunge la peste 6,5 milioane bucăți, rezultând astfel un impozit plătit în „avans” de catre producătorii de energie din surse regenerabile de circa 150 milioane lei, bani plătiți pentru certificate verzi „nevandabile”

prezidiu

–           De ce este nevoie de PATRES?

–           Am plecat la drum în această organizație patronală cu convingerea că dacă suntem mai mulți, vocea este comună și puterea de convingere a autorităților pe problematica producătorilor crește. PATRES  este vocea producătorilor de energie din surse regenerabile. În  organizație, în acest moment, sunt 85 companii și numărul este în creștere, toți producătorii reclamând probleme serioase, comune.

Totodată, PATRES s-a alăturat și susține demersul comun al asociațiilor de profil RWEA, RPIA, ARmHE – ce se constituie într-un apel adresat autorităților de salvare a investițiilor din energia regenerabilă, care au adus o contribuție de 7 miliarde de euro în economia României. În acest sector, sunt probleme comune și, cu siguranță, o voce unitară a asociațiilor se  poate face mai bine auzită!

–           Care sunt acțiunile  punctuale ale PATRES de la inființare până în prezent: demersuri legislative, reacții/opinii legale trimise la autorități?

–           Prima noastră mare acţiune şi de succes a fost să sprijinim societățile care au întâmpinat greutăți în obținerea certificatelor de conformitate. La solicitarea noastră, s-a decis prelungirea termenului de obținere a acestor certificate, salvând astfel o treime dintre producători de la suspendarea temporară a licenței de funcționare.

Un demers puternic susținut de PATRES a fost și cel referitor la posibilitatea încheierii de contracte bilaterale de vânzare/cumpărare a energiei negociate direct de către producătorii  de energie din surse regenerabile cu puteri instalate cuprinse între 0.5MW și 3 MW, măsură  prevăzută în Legea 122/2015 pentru aprobarea unor măsuri în domeniul producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie.

Totodată, insistăm pentru corecturi în legislație privind impozitarea certificatelor verzi după vânzarea propriu-zisă a acestora. În acest sens, am transmis adrese la Ministerul Finanțelor Publice și la Comisia pentru buget, finanțe și bănci din Camera Deputaților.

Este de menționat că  Organizația noastră patronală a atras atenția Președenției României, Guvernului, Ambasadelor țărilor din care provin investițiile și Asociației Române a Băncilor asupra dificultăților cu care se confruntă producătorii de energie din surse regenerabile.

–           Concret, ce-i doare pe producători?

–           Din păcate, sunt multe dureri, care se tot acumulează. Voi enumera doar câteva dintre acestea. În primul rând, problema de fond este legată de instabilitatea legislativă. Investitorii au contat pe o anumită lege, și-au făcut planuri de afaceri, au luat credite de la banci și, între timp, s-au trezit cu reguli schimbate în timpul jocului. Este o lipsă de credibilitate privind prevederile legale, nu poți gestiona un business în condițiile în care legile se schimbă după cum bate vântul!

O altă problemă, pe care vom continua să o semnalăm până la soluționare, face referire la sistemul de impozitare aplicat certificatelor verzi, care nu are o justificare economică. Neacordarea de certificate verzi pentru producția livrată peste datele prognozate, obligațiile impuse de Ordinul 78 de livrare în bandă, taxa pe stâlp sunt alte câteva probleme întâmpinate de producătorii în energie din surse regenerabile.

La microhidrocentrale sunt două aspecte de evidențiat, și anume: taxa pe apa uzinată și taxa pe folosirea albiei pentru producerea energiei. Prima, este exagerat de mare, în condițiile în care o astfel de taxa se aplică doar  în 4 din 20 de țări. A doua taxa se percepe în mod ilegal. Subliniez faptul că legislația în vigoare permite folosirea albiei pentru producerea energiei cu titlu gratuit.

–           Ați tras semnale de alarmă în comunicările PATRES cu privire la lipsa tranzacțiilor certificatelor verzi pe PCV – OPCOM. Situația este chiar atât de gravă? Daca da, de ce nu reacționează autoritățile?

–           Constatăm un  interes în creștere din partea autorităților privind problematica sectorului regenerabilelor, fapt ce ne dă speranțe că lucrurile se vor schimba în bine. Situația este foarte gravă, lipsa tranzacțiilor cu CV fiind confirmată și în comunicările OPCOM. Singura șansă este să se respecte legea inițială, ceea ce presupunere o creștere a cotei de certificate verzi, fapt ce va conduce la deblocarea situației.

–           Ce relevă statisticile PATRES cu privire la situația membrilor- producători de energie din surse regenerabile?

–           Noi apreciem că dacă nu se schimbă actuala situație, o treime din producători vor intra într-o perspectivă apropiată – sfârșitul anului în curs/ începutul anului viitor – în insolvență, unii dintre aceștia îndreptându-se cu pași repezi spre faliment. Mulți dintre producători se susțin din alte surse proprii, alte afaceri care le dețin. Chiar de anul acesta, vom asista la primele falimente!

Efectul economic va fi unul dur. Producătorii au apelat la credite bancare și au garantat cu propriile terenuri și cu instalațiile. Se va ajunge la situațiile în care băncile vor lua aceste garanții de la producătorii cu probleme, însă cine să le cumpere?! În acest moment, în România, sunt instalați circa 5033 MW în 678 unități de producție de energie din surse regenerabile, totalizând investiții de  circa 8,5 miliarde euro. Considerând că aceste proiecte au avut un procent de finanțare bancară de circa 50%, expunerea sistemului bancar pentru acest domeniu este de circa 3.5 – 4 miliarde euro.

Din punctul de vedere al PATRES, din cauza unor „schimbări ale regulilor în timpul jocului” operate de autoritățile române, apreciem că  o treime din producători se vor afla în situații de insolvență sau chiar faliment, ceea ce ar crea un potențial default bancar de circa 1-1.5 miliarde euro.

–           Prezentați, vă rog, demersurile viitoare ale PATRES.

–           Inițial, legislația și schema de suport au fost generoase, oferind posibilitatea recuperării investitiilor în circa 5 ani. În prezent, s-a trecut în extrema cealaltă, iar investițiile din sectorul regenerabilelor au fost direcționate într-o zonă în care șansele de recuperare sunt minime. În demersurile sale, PATRES a solicitat autorităților stabilirea de reglementări stabile și corecte, găsirea unei soluții de echilibru, ca situația să devină suportabilă atât pentru consumatorul final, cât și pentru investitorii în energie din surse regenerabile astfel încât aceștia să poate, în timp, să-și recupereze investițiile realizate.

Între demersurile viitoare ale PATRES, vom susține – cu argumente – necesitatea unor modificări ale legislatiei. Urmare a aplicării Ordinului 78/2014 al ANRE, producătorii de energie din surse regenerabile sunt direct afectați de eliminarea posibilitatii vânzării unei cantități variabile de energie. Prin definiție, unitățile de producție din surse regenerabile au o producție necontrolată, acestea depind exclusiv de factorul vreme (soare, vânt, apă). În consecință, livrarea de energie la putere constantă este nerealistă, centralele din surse regenerabile având producția variabilă.

Este de menționat că, în acest context,  PATRES a atacat în instanță Ordinul ANRE nr. 78/2014, solicitând anularea acestuia.

Ne vom uni eforturile pentru a convinge autoritățile, respectiv Ministerul Finațelor privind impozitarea certificatelor verzi, care să se realizeze doar la vânzarea acestora. O altă acțiune vizează armonizarea  taxei pe apa uzinată cu cea aplicată la nivel european şi eliminarea taxei pe folosința albiei. Și nu în ultimul rând, foarte important pentru supraviețuirea micilor producători, vom insista pentru respectarea cotei prevăzute pentru 2015 și 2016, măsură menită să deblocheze piața certificatelor verzi.

–           Ați solicitat  lansarea de urgență a unui proces de consultare în vederea elaborării unor mecanisme echitabile şi predictibile de piaţă pentru toţi participanţii la piaţă. Concret, cine și ce anume ar trebui să facă, în viziunea PATRES?

–           Prin aportul regenerabilelor, România  a devenit din importator – exportator de energie. Avem o șansă unică să fim un jucător regional în domeniul energiei. În acest moment însă, avem șanse de izbândă  doar dacă ne adunăm toate asociațiile la aceeași masă, să analizăm împreună situația sectorului, să găsim soluții comune la probleme comune și să mergem în fața autorităților cu un punct de vedere armonizat, unanim acceptat. Acest lucru se întâmplă deja, fapt ce ne facem să fim încrezători că vom reuși împreună să mișcăm lucrurile și să convingem autoritățile de importanța energiei din surse regenerabile în mixul energetic al României.