Scrisoare Deschisă, un apel disperat la coerență și responsabilitate: Reprezentanții RWEA, PATRES și RPIA solicită întâlnire cu premierul Dacian Cioloș„Industria energiei regenerabile a luat cunoștință cu consternare și îngrijorare față de viitorul energiei regenerabile în România de propunerea Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE de stabilire a unei cote obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie (E-SRE) care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi pentru anul 2017 la nivelul de 8,3% din consumul final brut de energie”, se precizează în Scrisoarea deschisă adresată premierului Dacian Cioloș de reprezentanții asociatiilor de profil – RWEA, PATRES și RPIA, care au lansat „un apel disperat la coerență si responsabilitate” solicitând impetuos realizarea de urgență a modificarilor necesare la Legea 220/2008.

Semnatarii Scrisorii – Ionel David,director Executiv- Asociatia Română pentru Energie Eoliană,Răzvan Lupulescu,Chairman- Asociația Română pentru Energie Fotovoltaică și profesor Viorel Lefter, președinte  al Organizației Patronale a Producătorilor de  Energie din Surse Regenerabile – PATRES, au solicitat o întâlnire cu premierul Dacian Cioloș pentru a discuta „situația dezastruoasă din domeniul energiei regenerabile și acele măsuri care se impun a fi luate pentru a evita falimentul masiv al industriei regenerabilelor din România”.

Redăm mai jos textul scrisorii:

 „Am semnalat în mod repetat autorităților că modul de calcul al cotei anuale obligatorii de energie regenerabilă nu este nici funcțional, nici coerent. Valoarea cotei propusă de ANRE de 8,3% pentru 2017, sub nivelul celei din 2016 și mult sub nivelul cotei de 18% prevăzută în legea 220 pentru anul 2017, lege în baza căreia s-au făcut investițiile în sectorul regenerabilelor reprezintă dovada clară că actualele reglementări nu sunt funcționale.

Reamintim că producătorii de energie regenerabilă au investit peste 7 miliarde de euro în sectorul energetic în baza unei legi adoptate de Parlamentul României care a creat așteptări legitime de recuperare a investițiilor.

În mod regretabil, remarcăm că autoritățile, în loc să acționeze pentru atragerea de investiții noi în domeniul energetic, tratează cu totală lipsă de interes investițiile deja efectuate, iar prin politicile aplicate începând cu 2013, investitorii acumulează an de an pierderi financiare masive.

Investițiile în domeniul energiei regenerabile reprezintă cea mai importantă categorie de investiții din domeniul energetic de după anul 1990, contribuind semnificativ la întărirea rețelelor electrice și cheltuind sume semnificative de bani pentru a se conforma tuturor cerințelor tehnice venite de la operatorii de rețea nu numai înainte dar și după realizarea investițiilor.

Cu certitudine toate  autoritățile implicate cunosc efectele dezastroase ale măsurilor luate în trecut asupra industriei (așa cum arată și studiile și informațiile relevante prezentate de industrie care demonstrează grava stare de fapt). În situația în care nu se intervine și nu se recalculează cota obligatorie de energie regenerabilă susținută în sensul creșterii semnificative a acesteia faţă de nivelul anului 2016 (12.15%), pentru asigurarea venitului minim necesar operării parcurilor și rambursării finanțării obținute pentru realizarea investițiilor, singurul rezultat va fi distrugerea totală a industriei de energie regenerabilă cu riscul real al ratării țintelor pentru anul 2020. Așa cum inclusiv ANRE menționează în calculele care fundamentează cota de 8.3% propusă, mai puțin de 50% din certificatele verzi emise in 2017 vor putea fi valorificate, iar dacă ținem cont și de excedentul existent deja în piață de aproximativ 6.5 milioane certificate care deja azi nu au cumpărător, acest procent va scădea la cca 30%.

Totodată, ne manifestăm indignarea față  de propunerea alternativă a ANRE, de a fixa cota obligatorie de energie regenerabilă la nivelul de 12,3%, care ar conduce la o continuare de facto a politicii instituită prin OUG 57/2013 de amânare a unei părţi a veniturilor din certificate verzi.

Pe lângă faptul că această propunere denotă lipsa analizelor de impact în luarea deciziilor, este încă o dovadă că singurele soluții găsite constau în reduceri succesive de venit din partea producătorilor.

Este de neînțeles și de neacceptat cum se poate reglementa un deficit de cerere pe piața certificatelor verzi, deficit care deja azi este uriaș (peste 6,5 milioane certificate verzi care nu au cumpărător azi în piață), fără a se ține cont de reducerea reală a prețului en-gros al energiei din ultimii 3 ani, care în mare parte se datorează aportului energiei regenerabile așa cum și ANRE recunoaște în rapoartele sale anuale.

Recenta propunere a ANRE de instituire a unei cote de 8,3% în anul 2017 va reprezenta lovitura de grație dată producătorilor de energie din surse regenerabile care se văd azi puși în fața unui faliment sigur, care va genera acțiuni în instanță împotriva statului Român pentru recuperarea prejudiciilor cât și retragerea capacităților din producție cu consecințele de rigoare asupra îndeplinirii țintelor asumate de România pentru anul 2020.

Nici propunerea alternativă nu va salva industria, chiar din contra prin amânarea în continuare a emiterii de certificate verzi dublată de lipsa cererii, efectul este același și anume falimentul masiv al industriei care va avea consecințe grave în economie prin pierderea de venituri la bugetul de stat, pierderea de locuri de muncă și mai ales prin creșterea prețului energiei electrice si pierderea statutului de țară exportatoare de energie.

Mai mult, în Parlament se propune o nouă schemă de suport pentru energia provenită din biomasă, biogaz și geotermie. O asemenea schemă este propusă fără realizarea unei analize de costuri si beneficii pentru a se vedea impactul pozitiv sau negativ al acesteia, și înainte de a se definitiva strategia națională care să definească mixul energetic pe care Romania și-l dorește în orizontul anului 2030.

Nu în ultimul rând, această schemă este propusă în contextul în care autoritățile clamează că Romania deja și-a atins țintele asumate pentru anul 2020, motiv invocat mereu de autorități pentru implementarea măsurilor ostile actualilor producători din sectorul regenerabilelor. Nu înțelegem cum actualele investiții sunt falimentate prin masurile ostile succesive din ultimii 3 ani, iar noi investitori sunt ademeniți în continuare în domeniul energiei regenerabile din România. Acest mod de a face politici este ne-sustenabil și el va avea drept consecință pierderea definitivă a încrederii investitorilor în România.

În considerarea celor de mai sus, industria energiei regenerabile vă lansează din nou, stimate Domnule Prim Ministru, un apel disperat la coerență și responsabilitate.

Industria energiei regenerabile reprezentată de cele trei asociații semnatare ale acestei scrisori vă solicită realizarea de urgență a modificărilor necesare la legea 220/2008 prin emiterea unei ordonanțe de urgentă prin care, începând din 2017, toate certificatele verzi, inclusiv cele amânate, să fie valorificate, ca fiind singura măsură care poate salva industria de la faliment.

Vă solicităm de asemenea fixarea prețului certificatului verde la valoarea minimă legală și reintroducerea certificatelor amânate într-o perioadă de timp mai lungă de trei ani (varianta actuală a legii), pentru protejarea consumatorilor finali față de o creștere prea abruptă  a impactului certificatelor verzi în factura de electricitate.

Stimate Domnule Prim Ministru, în măsura în care agenda vă permite, vă solicitam o întâlnire pentru a explica mai bine situația dezastruoasă din domeniul energiei regenerabile și pentru a explica mai bine acele măsuri care se impun a fi luate pentru a evita falimentul masiv al industriei.

Noi solicităm Statului Român un cadru legislativ predictibil și condiții de piață adecvate pentru a ne putea desfășura activitatea, a ne recupera investițiile și pentru a demonstra că România este o țară europeană matură din punct de vedere al mediului investițional și al modului de asumare a strategiei privind schimbările climatice.”