PATRES: Producătorii de E-SRE mici și mijlocii au șanse de redresare. Noua lege aprobată în Parlament reprezintă un sprijin real pentru investitoriComunicat de presă, 28.06.2018

Producătorii de energie din surse regenerabile au șanse reale de redresare și de dezvoltare a afacerilor. Noua lege dedicată sectorului regenerabilelor, aprobată în Plenul Camerei Deputaților, vine cu soluțiile legislative mult așteptate de investitorii din domeniu.

Organizaţia Patronală a Producătorilor de Energie din Surse Regenerabile din România – PATRES a luat la cunoștință și apreciază proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie.

“Considerăm că proiectul de lege, la care s-a lucrat foarte mult în Comisia de Industrii și Servicii din Camera Deputaților, este un succes și reprezintă un sprijin real pentru toți producătorii din sectorul regenerabilelor. Mare parte din amendamentele propuse de PATRES au fost aprobate, ceea ce înseamnă că numeroși producători, mai ales cei mici și mijlocii, au șanse să își salveze afacerile”, a afirmat Dl. Viorel Lefter, Președinte PATRES.

Noua lege, care vine ca răspuns la solicitările producătorilor de E-SRE, conține prevederi clare, care nu lasă loc interpretărilor. PATRES, prin reprezentanții săi, a participat activ la toate dezbaterile Comisiei de Industrii și Servicii din Camera Deputaților, susținând necesitatea adoptării de urgență a mai multor amendamente  care vin în sprijinul producătorilor.

La propunerea Organizației noastre, principalele modificări care au fost votate în Parlament  sunt :

–              producătorii de energie electrică și autoritățile publice care deţin centrale electrice din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi sau care au beneficiat de sistemul de promovare și dețin certificate verzi, cu puteri instalate de cel mult 3 MW pe producător, vor putea să încheie contracte negociate direct numai cu furnizorii consumatorilor finali pentru vânzarea energiei electrice și/sau a certificatelor verzi (prin derogare de la art. 23 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012);

–              în vederea îmbunătățirii performanțelor financiare și de producție, doi sau mai mulți producători de energie din surse regenerabile, indiferent de tehnologia folosită, pot participa pe piețele concurențiale de energie împreună ca o singură entitate agregată, cu respectarea prevederilor Legii concurenței;

“Un producător mic nu are capacitatea de a forma produse standard de unul singur, prin natura mărimii nu poate avea departamente sofisticate de trading, iar in situația actuală el se vede de-facto exclus din piața bilaterală de energie electrică. Obligația producătorilor de energie din surse regenerabile de a

vinde energia „în bandă” îi transformă pe aceștia de-facto în traderi și crește în mod nejustificat cantitatea de energie vândută/cumpărată în PZU/piața de echilibrare, cu efecte adverse asupra formării prețului. În condițiile în care vânzarea energiei se face mai eficient, vom asista la o scădere a cantității de dezechilibre în sistem, implicit va exista un impact de scădere a prețului energiei la consumatorul final”, susține Dl Martin Moise, Prim Vicepreședinte PATRES.

–              garantarea preluării tuturor certificatelor verzi estimate a fi emise în perioada 1 aprilie 2017 – 31 decembrie 2031, inclusiv a certificatelor verzi amânate de la tranzacționare în condițiile în care consumul final nu scade sub valoarea medie din perioada 2017-2022;

–              începând cu 1 aprilie 2017 până la data de 31 decembrie 2020 se amână temporar tranzacţionarea a două certificate verzi pentru centralele electrice solare pentru fiecare 1 MWh produs şi livrat de producătorii de energie electrică din surse regenerabile, acreditaţi de ANRE până la data de 31 decembrie 2013. Recuperarea certificatelor verzi amânate se va face începând cu 1 ianuarie 2021, în tranşe egale lunare până la data de 31 decembrie 2030 (anterior recuperarea se facea in perioada 2025 – 2030);

–              acordarea de certificate verzi pentru întreaga producție livrată în SEN si nu doar pentru minimul între notificare și producție (în cazul centralelor dispecerizabile);

–              impactul la consumatorul final va crește  la maxim 11,7 euro/ MWh în anul 2018 și va fi de 12,5 euro/ MWh în anul 2019, 13 euro/ MWh în  2020, respectiv 2021 și 14,5 euro/MWh începând cu anul 2022. După anul 2023, ANRE poate propune reducerea impactului dacă constată o ofertă insuficientă de certificate verzi pe piață, în urma creșterii impactului la consumatorul final, coroborat cu consumul de energie electrică de la nivelul anului 2017;

–              pentru echilibrarea taxării energiei electrice în ceea ce privește schema de certificate verzi între consumatorii din România și livrarea energiei electrice în afara granițelor României, s-a adoptat un amendament cu referire la energia electrică produsă în România și vândută de către furnizori unor consumatori/furnizori din afara teritoriului României, prin tranzacții bilaterale de energie electrică, în statele cu care Guvernul României are semnate acorduri bilaterale în acest sens;

–              se va introduce piaţa centralizată pentru energia electrică din surse regenerabile susţinută prin certificate verzi, în cadrul căreia se asigură tranzacţionarea energiei electrice din surse regenerabile asociat cu certificatele verzi aferente cantităţii de energie electrică tranzacţionate;

–              piețele anonime spot vor funcționa în sistemul pro–rata, înlocuind astfel „marca de timp”.

Un articol nou, care a suportat modificări înainte de a ajunge în Plenul Camerei Deputaților, prevede că „operatorii economici  vor achiziționa din piața centralizată anonimă spot de certificate verzi, atât anual cât și trimestrial, un procent de minim 50 % din numărul de certificate verzi aferent îndeplinirii cotei anuale obligatorii de achiziție de certificate verzi, cu excepția contractelor bilaterale încheiate anterior intrării în vigoare a OUG 24/2017 și/sau a numărului de certificate verzi transferate din contul de producător în cel de furnizor pentru situația când operatorul economic are obligația de achiziție de certificate verzi și are calitatea atât de producător, cât și de furnizor”. De notat că PATRES a propus ca furnizorii consumatorilor să fie obligați să achiziționeze anual, cât și trimestrial, o cotă procentuală de 50% pentru îndeplinirea cotei obligatorii de Certificate Verzi doar prin intermediul pieței anonime spot de certificate verzi, cu scopul de a crește lichiditatea pe piața spot.

Un alt articol aprobat prevede că Ministerul Energiei, împreună cu ANRE, poate elabora schema de ajutor de stat pentru sprijinirea producerii energiei electrice din surse regenerabile sub forma unei prime fixe pe tip de tehnologie, care se adaugă la prețul mediu al energiei electrice rezultat din tranzacțiile pe piața centralizată de energie electrică, ca și alternativă la sistemul de promovare prin certificate verzi.

Ca urmare, PATRES va propune urgentarea formării unui grup de lucru care va avea ca scop elaborarea metodologiei de aplicare a sistemului alternativ de tipul Feed in Premium.

PATRES îndeamnă românii să devină prosumatori. Noua lege vine cu soluții de susținere a investițiilor la nivel individual

În sfârșit, după 10 ani de așteptare, și românii pot deveni prosumatori. Urmând exemplul consumatorilor din țări europene, consumatorii casnici din România vor avea posibilitatea să-și reducă facturile la energie în noua calitate în care nu doar vor consuma ceea ce produc, ci vor putea oferi excedentul de producţie în sistem.

Într-un demers susținut pentru promovarea prosumatorilor, PATRES îndeamnă românii să fie prosumatori. Noua lege, votată în Parlament, oferă un cadru de reglementare adecvat, respectiv soluții de susținere a investițiilor la nivel individual.

“PATRES a susținut, în permanență, dreptul consumatorilor casnici de a produce energie. În Germania, Energiewende a avut succes datorita cointeresării populației. Grație demersului inițiat de Dl Iulian Iancu, Președintele Comisiei de Industrii și Servicii din Camera Deputaților, au fost adoptate amendamentele care reglementează situația prosumatorilor în România. Considerăm că noile modificări aduse OUG 24 soluționează problemele de ordin legislativ și fiscal. Apreciem mobilizarea membrilor Comisiei parlamentare și autorităților – Ministerul Energiei, ANRE, Ministerul Finanțelor, OPCOM, Consiliul Concurentei mai ales că România va trebui să respecte noua directivă europeană pe zona de RES, care tratează cu generozitate prosumerii”, a declarat Martin Moise, Prim VicePreședinte PATRES.

În final, PATRES își exprimă speranța că – în cel mai scurt timp – noua lege va fi promulgata de către Președinte și va deveni operațională, astfel ca soluțiile adoptate în Parlament să salveze un sector strategic pentru viitorul energiei în România.

Despre PATRES:

Organizaţia Patronală a Producătorilor de Energie din Surse Regenerabile din România şi-a început activitatea în anul 2014, la iniţiativa unui grup de producători de energie din surse regenerabile nemultumiţi de desele modificări şi necorelări ale sistemului legislativ cu realităţile şi nevoile producătorilor. În momentul de față, din PATRES fac parte 100 de companii – producători de energie din tot spectrul regenerabilelor, cumulând o putere instalată de peste 1200 MW.