PATRES: Cota obligatorie de certificate verzi de 8,3%, în absența modificărilor la Legea 220, garantează FALIMENTUL în sectorul regenerabilelorComunicat de presă, 11.01.2017

Organizația Patronală a Producătorilor de Energie din Surse Regenerabile din România – PATRES transmite felicitări Domnului Toma-Florin Petcu pentru numirea domniei sale în funcția de ministru al Energiei și urează mult succes în activitate. Apreciem faptul că promovarea producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie este una dintre măsurile incluse în programul de guvernare 2017-2020 și că actualul Guvern consideră că se impune realizarea unui cadru legislativ predictibil pentru o lungă perioadă de timp realizat cu mecanisme de corecție prin reguli de piață, dar și de încurajare a investițiilor în capacități mici de producție. Adresăm, cu această ocazie, rugămintea de a considera o prioritate rezolvarea situației critice din sectorul regenerabilelor.

PATRES a luat act, cu dezamăgire și îngrijorare, de decizia fostului Guvern Cioloș de a aproba, pentru anul 2017, cota obligatorie de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie, care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi, de 8,3% din consumul final brut de energie electrică.

Cu această cotă, mult redusă, aplicată în lipsa unor modificări urgente la Legea regenerabilelor, un sector aflat deja de peste 3 ani în suferință, este sortit insolvenței și falimentului. Într-un demers comun, asociațiile de profil au semnalat încă din vara anului 2016 că “instituirea unei cote de 8,3% în 2017 va reprezenta lovitura de grație dată producătorilor de energie din surse regenerabile care se văd azi puși în fața unui faliment sigur, care va genera acțiuni în instanță împotriva statului român pentru recuperarea prejudiciilor cât și retragerea capacităților din producție cu consecințele de rigoare asupra îndeplinirii țintelor asumate de România pentru anul 2020”. Cu toate acestea, fostul Cabinet Cioloș a preferat să opteze pentru propunerea ANRE privind instituirea unei cote obligatorii de certificate verzi mult reduse, de 8,3% pentru 2017, sub nivelul celei din 2016 și mult sub nivelul cotei de 18% prevăzută în Legea 220, lege în baza căreia s-au făcut investițiile în sectorul regenerabilelor, astfel încât impactul certificatelor verzi în factura de energie a consumatorului final să nu crească. Este de înțeles grija autorităților pentru populație, însă nu putem fi de acord cu modul în care se acționează, preferându-se sacrificarea îndeosebi a producătorilor mici și mijlocii din sectorul regenerabilelor.

“Industria energiei regenerabile nu mai are cum să reziste încă un an cu o cotă care să ducă la un grad foarte mic de absorbție a certificatelor verzi, fapt care va amplifica și mai tare distorsiunile majore în piață și pierderile uriașe înregistrate de producători și furnizori. Considerăm că un val de falimente va cuprinde întreg sectorul dacă aceasta cotă, de 8,3%, va fi  implementată pe parcursul întregului an 2017 și facem un apel la actualul Guvern, să modifice în regim de urgență Legea 220, pentru a evita falimentul în masă a investitorilor din sectorul regenerabilelor”, afirmă Dl Viorel Lefter, Președinte PATRES.

Imaginea dezastrului din sectorul regenerabilelor este prezentată inclusiv de ANRE, care recunoaște că aprobarea cotei de 8,3% propusă va determina valorificarea a mai puțin de 40% din certificatele verzi aflate în piață în 2017.

Având în vedere aprobarea Comisiei Europene pentru modificările la schema de suport, transmisă autorităților române în data de 16 decembrie 2016, PATRES își exprimă speranța că această cotă obligatorie de 8,3% va fi una provizorie, până la aprobarea proiectului de OUG care modifică Legea 220 de către actualul Guvern.

PATRES constată cu maxima îngrijorare că, în lipsa unor decizii ferme din partea autorităților, dezastrul din sectorul regenerabilelor se adâncește. A mai trecut un an și, din păcate, niciuna din soluțiile pentru producătorii de energie din surse regenerabile propuse de fosta echipă de conducere a Ministerului Energiei nu s-a materializat, cu repercursiuni grave mai ales pentru micii investitori, care funcționează în prezent la cota de avarie.

În acest moment, conform datelor OPCOM, http://opcom.ro/tranzactii_rezultate/tranzactii_rezfm.php?lang=ro&id=254, 8.225.982 certificate verzi sunt în exces și nu au cumpărător  în piața certficatelor verzi. Conform Ordinului ANRE 119/2016 prin care se aprobă cota de certificate verzi pentru 2017, se vor emite 26.484.205 certificate verzi din care doar 13.311.115 certificate verzi sunt susținute de cotă în acest an. Astfel la finalul anului, 21.537.097 certificate verzi vor fi în exces, totalizând o valoare de 2.8 miliarde RON, pentru care producătorii platesc impozit în avans în valoare de 448 milioane RON, deși aceste certificate sunt practic nevandabile. Tocmai acest impozit plătit în avans va genera insolvența producătorilor, astfel încât se poate spune că schema de sprijin prin certificate verzi este un ajutor de stat care împinge producătorii spre insolvență și faliment!

Date fiind aspectele îngrijorătoare semnalate, PATRES se va adresa, încă din primele zile de mandat, noului ministru al Energiei, Dl Toma Petcu, solicitându-i, în mod expres, atenția și sprijinul pentru găsirea și implementarea de soluții pentru energia din surse regenerabile, astfel ca noul act normativ – pe care sperăm să îl promoveze în regim de urgență, cu unele modificări care să și asigure echitatea între producătorii de energie din surse regenerabile și care să limiteze distorsiunile generalizate din piața de energie și certificate verzi – să evite dezastrul generalizat în acest sector.

Despre PATRES: Organizaţia Patronală a Producătorilor de Energie din Surse Regenerabile din România şi-a început activitatea în anul 2014, la iniţiativa unui grup  de producători de energie din surse regenerabile nemultumiţi de desele modificări şi necorelări ale sistemului legislativ cu realităţile şi nevoile producătorilor. În momentul de față, din PATRES fac parte 94 de de companii – producători de energie din tot spectrul regenerabilelor, cumulând o putere instalată de peste 800 MW, cu investiţii în sectorul energetic din România de aproximativ 1,2 miliarde de euro.