PATRES: Cota obligatorie de achiziție certificate verzi aferentă T1 2017, redusă cu 30%. Schema de sprijin este în colaps, jumătate din certificatele verzi din piață nu pot fi valorificate. Cresc pierderile la producătoriComunicat, 12.03.2018

PATRES face un ultim apel către Comisia de Industrii și Servicii din Camera Deputaților pentru adoptarea amendamentelor la OUG 24 care să asigure echitatea între producătorii de energie din surse regenerabile și care să evite colapsul generalizat al producatorilor care nu isi pot vinde certificatele verzi

Organizația Patronală a Producătorilor de Energie din Surse Regenerabile din România – PATRES a luat act, cu surprindere și îngrijorare, de decizia Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei de a stabili o cotă obligatorie de achiziție certificate verzi pentru operatorii economici, aferentă primelor 3 luni ale anului 2017, la o valoare de 0,210 certificate verzi/MW (conform Ordinului ANRE nr.30, publicat în Monitorul Oficial nr 187/28.02. 2018).

Dl Viorel Lefter, Președinte PATRES: “Constatăm că ANRE a optat pentru o cotă obligatorie de certificate verzi pentru primul trimestru 2017 de 0,21 CV/MWh, un nivel redus față de cel prevăzut prin Ordinul 119/2016, de 0.32 CV/MWh, cu impact major asupra operatorilor economici. Este o scădere majoră, cu aproape 30 la sută. Consecința: cresc pierderile la producătorii de energie din surse regenerabile, Practic, producătorii nu vor mai putea vinde 1,25 milioane certificate verzi aferente anului 2017, care se adaugă la cele peste 11 milioane care sunt în exces în piață în acest moment”.

De la an la an, cota obligatorie de energie din surse regenerabile susținută a fost redusă astfel încât impactul certificatelor verzi în factura de energie a consumatorului final să nu crească. Astfel cota pentru anul 2017 a fost stabilita la nivelul de 8,3%, sub nivelul celei din 2016 și mult sub nivelul cotei de 16% prevăzută initial în Legea 220, lege în baza căreia s-au făcut investițiile în sectorul regenerabilelor. PATRES a semnalat că “reducerea succesivă a cotei conduce la un grad foarte mic de absorbție a certificatelor verzi, fapt care va amplifica și mai tare distorsiunile în piață și va provoca pierderi uriașe pentru producători”. De altfel, pentru anul 2017 si 2018 din totalul certificatelor verzi aflate în piață doar jumătate sunt acoperite de cotă și au cumpărători. Dezechilibrul crește puternic în anii ce urmează, se va ajunge la situația în care din 5 certificate valabile în piață, doar unul va fi achiziționat. Practic, schema de spijin a intrat deja complet în colaps, iar producătorii primesc un ajutor virtual pe care nu îl pot materializa.

Date fiind aspectele sesizate și situația critică din sectorul regenerabilelor, în special a producătorilor mici și mijlocii, PATRES face un ultim apel către Comisia de Industrii și Servicii din Camera Deputaților pentru adoptarea amendamentelor la OUG 24 care să asigure echitatea între producătorii de energie din surse regenerabile și care să limiteze distorsiunile din piața de energie și certificate verzi, să evite dezastrul generalizat în acest sector.

Ne exprimăm speranța că, prin modificările care vor fi aduse OUG 24, se vor rezolva, alături de alte aspecte nefuncționale, două probleme fundamentale, și anume: lichiditatea si gradul de absorbtie al certificatelor in piață și modul în care ajutorul este distribuit, unii producătorii reușind să-și vândă toate certificatele, în timp ce alții nu vând nimic, o situație pe care o catalogăm ca fiind incorectă.

“Apelul nostru la autorități este să creeze cadrul de reglementare care să vină în sprijinul tuturor producătorilor de E-SRE. Salutăm, pe această cale, deschiderea și sprijinul ANRE și al Comisiei parlamentare de specialitate, condusă de Dl Iulian Iancu, cu privire la propunerile de îmbunătățire/corectare a OUG24 ce a modificat Legea 220. Este ultima noastră șansă de a salva de la faliment numeroși producători de E-SRE. România are nevoie de energie regenerabilă, fapt dovedit și în perioadele de criză de anul trecut și în zilele geroase din această iarna, când aportul regenerabililor a fost considerabil, cu efecte benefice în prețul energiei”, afirmă Dl Viorel Lefter, Președinte PATRES.

Un alt aspect important ce trebuie să fie în atenția autorităților: potrivit recomandarii adoptate pe 17 ianuarie de catre Parlamentul European, țările membre ale Uniunii Europene trebuie să ajungă, până în anul 2030, la o ţintă de 35%, energie din surse regenerabile. Decizia finală aparține Comisiei Europene după negocieri cu statele membre. Romania a atins in anul 2015 un nivel de 24.7%, însă în contextul în care investițiile în regenerabile au fost distruse sistematic, pentru țara noastră va fi foarte dificil să atingă in viitor o cotă de peste 30% fara restabilirea increderii investitorilor.

Despre PATRES:

Organizaţia Patronală a Producătorilor de Energie din Surse Regenerabile din România şi-a început activitatea în anul 2014, la iniţiativa unui grup de producători de energie din surse regenerabile nemultumiţi de desele modificări şi necorelări ale sistemului legislativ cu realităţile şi nevoile producătorilor. În momentul de față, din PATRES fac parte 100 de companii – producători de energie din tot spectrul regenerabilelor, cumulând o putere instalată de circa 1000 MW.