PATRES cere eliminarea barierelor în calea dezvoltării proiectelor de noi capacitați de producție de E-SRE și/sau stocare. Un restart pe zona de regenerabile se poate realiza doar dacă se asigură pedictibilitate pentru investitori 

 

  • Atragem atenția că investițiile în regenerabile, finanțate prin PNRR și Fondul pentru modernizare, pot fi finalizate în termenul indicat doar dacă se găsesc soluții legale pentru urgentarea avizelor pentru investițiile in capacități de producție de energie din surse regenerabile

 

PATRES, Comunicat de presă, 22.07.2022: Vitorul Uniunii Europene va fi, cu siguranță, verde. Energia regenerabilă este o prioritate pentru țările europene, iar România trebuie să țină pasul, să-și asume de urgență angajamente și să acționeze pentru stimularea producției de energie din surse regenerabile, așa cum face și recomandă Comisia Europeană țărilor membre UE.

Avem nevoie, mai mult de oricând, de noi investiții în sectorul energetic și, mai ales, în cel al regenerabilelor, pentru a se asigura independența energetică a țării noastre. Ne bucură să constatăm că autoritățile și parlamentarii dovedesc că au înțeles această necesitate și că se acționează în această direcție.

Organizaţia Patronală a Producătorilor de Energie din Surse Regenerabile din România – PATRES salută decizia Președintelui României, Dl Klaus Iohannis, de  promulgare a Legii pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 și a altor acte normative (PL-x 22/07.02.2022). De asemenea, apreciem adoptarea de către Parlament  – Senat și Camera Deputaților – a actului normativ care permite înființarea parcurilor fotovoltaice pe terenuri agricole slab fertile. România va produce astfel energie verde pe terenurile mai puțin fertile, avem cadru legal pentru investiții în parcuri fotovoltaice pe terenuri arabile de clasa a III-a, a IV-a și a V-a de calitate, situate în extravilanul localităților.

Dl Viorel Lefter, Președinte PATRES: “Apreciem decizia Președintelui României și demersul legislativ din Parlament pentru susținerea investițiilor în energie din surse regenerabile. PATRES s-a implicat activ, cu amendamente la proiectul de lege. Important de menționat, ca să fie clar pentru toată lumea, este că, prin adoptarea acestui act normativ  se  deschide calea utilizării duale, inclusiv pentru regenerabile, a terenurilor agricole și pășunilor.  Practic, se vor înfiinţa noi capacităţi de producere a energiei regenerabile, în condiţiile legii, care să nu afecteze buna exploatare a pajiştilor: suprafaţa ocupată cu pajiști permanente, se poate utiliza în sistem dual atât pentru păşunatul animalelor şi producerea de furaje, cât și pentru producerea de energie electrică din surse regenerabile.” Este mult mai eficient să folosești o pășune, unde vor fi în continuare oi care pasc, cu o reducere de costuri pentru investitorii, completează Dl Lefter.

Actul normativ aduce o serie de clarificări care vin în sprijinul investitorilor. De exemplu, se prevede că scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor agricole situate în extravilan, precum și a terenurilor silvice se face la momentul autorizării construcției, cu plata tarifelor de către beneficiari. Investitorul nu mai este nevoit să dea banii înainte și să afle apoi că nu a primit autorizație pentru construire.

O altă facilitate prevăzută în noua lege: Investitorul va primi avizul pentru terenurile agricole pentru amplasarea obiectivelor în maximum 45 de zile de la înregistrarea solicitării; depășirea termenului se consideră acord tacit.

“Este un pas înainte, dar – din păcate – propunerea privind amendamentul care să permită amplasarea turbinelor eoliene și pe terenuri clasa 1 si 2 nu a fost adoptată. Turbinele eoliene, prin definiție, se amplasează în extravilan, iar sursa eoliană este limitată, rețeaua la fel și acum apare o nouă barieră în dezvoltarea acestor parcuri: clasa terenurilor. Toate acestea, în condițiile în care turbinele eoliene ocupă mai puțin spațiu față de investițiile în solar”, precizează Dl Martin Moise, Prim-vicepreședinte PATRES.

De asemenea, PATRES apreciază efortul depus de echipa de experți ai  Ministerului Energiei pentru punerea în aplicare cu succes a celei mai importante componente din PNRR pe energie, care constă în creșterea capacității de producție din regenerabile. Interesul este major din partea companiilor pentru finanțare prin PNRR pentru investiții în energie din surse regenerabile.  Dovadă sunt cele 668 de aplicaţii pentru instalarea de noi capacităţi de producere a E-SRE, anunțate de ministrul Energiei.

Dl Viorel Lefter, Președinte PATRES: “Atragem atenția că aceste investiții, finanțate prin PNRR, pot fi finalizate în termenul indicat (până în iunie 2024) doar dacă se găsesc soluții legale pentru urgentarea avizelor pentru parcurile eoliene și fotovoltaice. Este cunoscut faptul că realizarea unei investiții implică o serie de etape, cu documentația și birocrația aferente, de la studii de fezabilitate, obținere avize și autorizații, la implementarea propriu-zisă și punere în funcțiune a obiectivului de investiții. Toate aceste etape înseamnă timp îndelungat, cu riscul depășirii termenului din calendarul de implementarea a investițiilor din PNRR și al pierderii finanțării. Am luat cunoștință de demersul miniștrilor responsabili pentru revizuirea termenelor legale aferente acestora prin reducerea perioadelor de analiză în vederea emiterii avizelor. Concret, se propune emiterea în regim de urgență a avizelor, fapt ce presupune adoptarea unor modificări legislative.”

PATRES continuă demersul său la autorități și cere eliminarea barierelor din calea dezvoltării proiectelor de noi capacitați de producție și/sau stocare. Un restart pe zona de regenerabile, respectiv crearea un nou ciclu investițional, se pot realiza doar dacă se asigură pedictibilitate pentru investitori.

Mai sunt multe probleme de rezolvat, multe provocări. Este nevoie de un angajament ferm din partea autorităților române, care să ia deciziile corecte pentru viitorul energiei în România. PATRES consideră că România are potențialul de a realiza tranziția energetică de la surse de energie poluante către regenerabile. Dacă vrem cu adevărat, se poate!

Despre PATRES

Organizația Patronală a Producătorilor de Energie din Surse Regenerabile din România are în componență 109 de membri – producători de energie din surse regenerabile cu putere instalată totală de aproximativ 1900 MW, ce reprezintă investiții în sectorul energetic din România de circa 3 miliarde de Euro.