Vești bune pentru micii producători de energie din surse regenerabileProducătorii de energie din surse regenerabile cu puteri instalate cuprinse între 0.5MW și 3 MW pot încheia contracte bilaterale de vânzare/cumpărare a energiei negociate direct. Legea 122/2015 pentru aprobarea unor măsuri în domeniul producerii energiei electrice din surse regenerabile de enrgie a fost publicată în Monitorul Oficial cu numărul 387 din data de 02.06.2015. În termen de 90 de zile, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) va definitiva metodologia pentru punerea in aplicare a legii.

Pe lângă posibilitatea încheierii de contracte bilaterale, legea permite regularizarea, în baza unei decizii a ANRE, a eventualelor diferențe negative dintre numărul de certificate verzi primite și numărul de certificate verzi cuvenite, conform deciziei individuale a Comisiei Europene. Mecanismul de aplicare presupune emiterea pentru tranzacționare a unor certificate verzi suplimentare în favoarea producătorilor de energie electrica și operatorilor economici pentru care se constată necesitatea regularizarii, în maxim 24 de luni de la data emiterii deciziei Comisiei Europene.

Pentru a se asigura fluidizarea pietei certificatelor verzi, producătorii și furnizorii de energie electrică vor avea obligația de a achiziționa trimestrial certificatele verzi aferente cotei anuale și vor face raportări ale achizițiilor tot trimestrial. La solicitarea expresă a Comisiei Europene, a fost interzis ca sistemul de promovare prin cerificate verzi să se aplice pentru energia electrica produsă din surse regenerabile vândută la prețuri negative.

Potrivit noii legi, sumele colectate ca urmare a aplicarii sancțiunilor pentru contravențiile rezultate din nerespectarea obligațiilor prevăzute de lege vor constitui o primă sursă de finanțare pentru Fondul de eficiență energetică destinat diminuarii efectelor schimbărilor climatice.

“Adoptarea legii vine în sprijinul producătorilor de electricitate din surse regenerabile și era așteptata de aceștia ca o reală gură de oxigen. Mulți dintre operatorii economici, producători și furnizori de energie electrică din surse regenerabile, se aflau, spre exemplu, în situația de le expira acreditările temporare, iar acest lucru ar fi avut un puternic impact negativ asupra situației lor financiare și ar fi destabilizat piața certificatelor verzi. Noua lege protejează împotriva unor astfel de situații. De asemenea, faptul ca actul normativ permite, pentru producătorii mici, încheierea de contacte bilaterale de vânzare/cumpărare negociate direct aduce un alt avantaj, întrucât cantitățile mici de energie electrică s-au dovedit dificil de tranzacționat pe pițtele centralizate implicând costuri adiționale”, a declarat Andrei Gerea, Ministrul Energiei, IMM și Mediului de Afaceri.