COMUNICAT: PATRES solicită soluții echitabile pentru toți producătorii din sectorul regenerabilelor. OUG ce modifică Legea 220 sacrifică investitorii mici și mijlocii și, mai ales, capitalul autohton investit în RESComunicat de presă, 23.11.2016

Organizația Patronală a Producătorilor de Energie din Surse Regenerabile din România – PATRES  a luat act de modificările aduse de Ministerul Energiei la Legea 220 și aprecizază că în forma finală a Ordonanței de Urgență de Guvern au fost luate în considerare o parte dintre propunerile argumentate transmise în perioada de consultare publică. Din păcate, nu se regăsesc și soluțiile care să evite falimentul micilor producători de energie din surse regenerabile, în marea lor majoritate investitori cu capital autohton.

În primul rând, apreciem efortul depus de echipa Ministerului Energiei și modul transparent și responsabil de care s-a dat dovadă în elaborarea draftului de act normativ. În urma analizării propunerii de OUG în cadrul PATRES, cu implicarea tuturor membrilor, constatăm unele îmbunătățiri indiscutabile ale formei inițiale ale proiectului, cum ar fi: fixarea numărului de certificate verzi absorbite în anul 2017, neaplicarea unui preț minim de 25 EUR pentru certificatele verzi, precum și păstrarea posibilității de a efectua contracte bilaterale negociate direct de către producătorii cu putere sub 1 MW.

În același timp, dorim să ne exprimăm îngrijorarea și nemulțumirea cu privire la unele aspecte  negative introduse prin acest proiect, de natură să afecteze radical activitatea producători mici și mijlocii de E-SRE, marea majoritate fiind investitori cu capital românesc.

Membrii PATRES constată cu stupoare și maximă surprindere că versiunea finală a OUG, după consultarea publică, reprezintă de fapt un set de măsuri  în favoarea marilor companii internaționale din sectorul eolian și, de cealaltă parte, faliment garantat pentru producătorii mici și mijlocii, mai ales al celor din sectorul fotovoltaic. Prin păstrarea contractelor bilaterale existente în vigoare distorsiunile din piață nu dispar, iar pentru producătorii mici si mijlocii nu va exista nicio creștere de lichiditate, cel puțin în anul 2017. Ne întrebăm astfel, cu maximă îngrijorare, de ce s-a decis să fie sprijinite marile companii internaționale în detrimentul celor cu capital autohton sau al IMM-urilor străine? Mai ales că  producătorii integrați reușesc să își vândă toate certificatele verzi în acest moment!!

Argumentăm afirmațiile noastre, prezentând în cele ce urmează aspectele din OUG pe care le considerăm critice pentru producătorii mici și mijlocii. Astfel, în actul normativ ce modifică Legea 220 se prevede  continuarea măsurii de amânare a 2 certificate verzi la tehnologia solară până la finalul anului 2024, în condițiile în care pentru tehnologia eoliană amânarea rămâne conform OUG57/2013 (până la 31.03.2017). Această măsură reprezintă o discriminare inacceptabilă a tehnologiei solare, care în fapt se vede deposedată de cele 2 certificate verzi.

Prin păstrarea prețului minim actual la nivelul de 29.4 euro față de 25 euro – propunerea inițială a Ministerul Energiei, se reduce numărul de certificate verzi absorbite în anul 2017 de la un nivel de 17 milioane (în prima formă a OUG) la 14.9 milioane (forma revizuită a OUG după consultare publică). Urmare a eliminării prevederii prin care se continuă măsura de amânare a certificatelor verzi pentru centralele eoliene și microhidrocentralele până la sfârșitul anului 2017, pe parcursul anului viitor se vor emite suplimentar – față de anul 2016 – încă 4 milioane certificate verzi doar pentru centralele eoliene. Diferența de absorbție a certificatelor în anul 2016 versus 2017, conform propunerii de OUG, este de aprox 2.8 milioane certificate verzi. Având în vedere că în tehnologia eoliană o bună parte din capacități este reprezentată de producători integrați (și producători, și furnizori, în unele cazuri și distribuitori de energie)  –  care au reușit și vor continua și pe viitor, în baza contractelor bilaterale existente, să vândă toate certificatele verzi care le sunt emise – rezultă foarte clar că absorbția crescută a certificatelor verzi în 2017 se va face preponderent din această tehnologie, în favoarea producătorilor integrați și în detrimentul producătorilor mici și mijlocii.

PATRES consideră că situația actuală în care unii producători vând certificatele verzi in timp ce alții nu – este o situație inacceptabila având în vedere că este vorba de distribuția discreționară și inechitabilă a unui ajutor de stat.

Totodată, PATRES apreciază propunerea introducerii unei platforme anonime de tranzacționare în forma unor produse combinate energie plus certificate verzi, însă manifestă rezerve cu privire la eficiența acesteia în următorii ani, în condițiile în care – în mod real – absorbția de certificate verzi în piață nu crește pentru toți producătorii și, mai ales, în condițiile în care contractele bilaterale existente rămân în vigoare. Practic,  în continuare unii producători (mai ales cei integrați) vor vinde toate certificatele verzi, în timp ce alții nu vor vinde mai nimic. De asemenea, o astfel de piață nu poate funcționa dacă nu se elimină obligativitatea vănzării energiei în bandă – lucru imposibil pentru producătorii din surse regenerabile – schimbare care nu este prevăzută în draftul de OUG.

Date fiind aspectele îngrijorătoare semnalate, PATRES s-a adresat, printr-o scrisoare, Domnului Prim Ministru Dacian Cioloș, solicitând, în mod expres, atenția și sprijinul pentru găsirea de soluții echitabile pentru toți  producătorii de E-SRE, inclusiv pentru micii investitori, astfel ca noul act normativ să fie într-adevăr dedicat sectorului regenerabilelor. PATRES, în calitate de reprezentant al capitalului autohton investit în sectorul regenerabilelor, cât și în calitate de reprezentant al investitorilor mici și medii (neintegrați), consideră inacceptabilă propunerea de OUG în forma actuală, care este dedicată companiilor integrate, care vor reuși să vândă chiar mai multe certificate verzi, în timp ce producătorii mici și mijlocii sunt executați fără drept de apel.

Despre PATRES: Organizaţia Patronală a Producătorilor de Energie din Surse Regenerabile din România şi-a început activitatea în anul 2014, la iniţiativa unui grup  de producători de energie din surse regenerabile nemultumiţi de desele modificări şi necorelări ale sistemului legislativ cu realităţile şi nevoile producătorilor. În momentul de față, din PATRES fac parte 94 de de companii – producători de energie din tot spectrul regenerabilelor, cumulând o putere instalată de peste 800 MW, cu investiţii în sectorul energetic din România de aproximativ 1,2 miliarde de euro.