Asociațiile din sectorul regenerabilelor, apel urgent către Primul Ministru, către Ministrul Energiei și către Președintele ANREComunicat de Presă Comun RWEA, PATRES, RPIA și ArmHE, 29.07.2015

Investitorii din energia regenerabilă care au contribuit cu 7 miliarde de euro în economia României au fost  înșelați! Nu lăsați energia regenerabilă să intre în colaps. Falimentul bate la ușă…

Asociațiile și Patronatele de profil  – RWEA, PATRES, RPIA și ARmHE, organizații care reprezintă industria energiei regenerabile din România, cu o putere instalată de aproximativ 5000 MW și investiții de cca. 7 miliarde de euro au transmis o scrisoare oficială către Guvernul României, către Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, și către ANRE     prin care solicită ajustarea nivelului cotei obligatorii de energie electrică susținută prin mecanismul certificatelor verzi  astfel încât întregul sector să nu intre în colaps și prin care să se găsească acel punct de echilibru unde interesul consumatorului converge cu interesul producătorului. Totodată propunem sistarea temporară  a acreditărilor pentru centrale noi, indiferent de capacitate, care ar urma să beneficieze de certificate verzi, începând cu data de 01.09.2015, cu excepția proiectelor pentru care au fost obținute fonduri nerambursabile, respectiv cele care sunt în faze avansate de finalizare a investițiilor și a celor licențiate, pentru a permite autorităților și industriei regenerabile să identifice acele măsuri necesare pentru a stabiliza sistemul de sprijin prin certificate verzi care, în acest moment, este nefuncțional.

Într-un demers de forță majoră, în data de 15 Iulie 2015, RWEA, PATRES, RPIA și ARmHE și-au unit forțele din nou pentru a aduce în fața autorităților o scrisoare oficială ce cuprinde o serie de argumente și solicitări care, dacă sunt adoptate urgent, pot salva o întreagă industrie de la un colaps iminent.

Astfel, Primul Ministru Dl. Victor Ponta, Ministrul Energiei, Dl. Andrei Gerea și Președintele ANRE, Dl Niculae Havrileț au primit toate informațiile necesare pentru a lua deciziile corecte în deplină cunoștință de cauză.

Acest subiect este de o importanță crucială pentru industria energetică a României, motiv pentru care aceste organizații au decis să facă publică scrisoarea transmisă autorităților. Pentru consultare intrați pe Adresa comună a RWEA, PATRES, RPIA și ARmHE

În scrisoare se solicită intervenția imediată a Guvernului României în stabilirea cotei de certificate verzi pentru anul 2016 și echilibrarea raportului dintre cererea și oferta de certificate verzi și, în plus, sistarea temporară  a acreditărilor pentru centrale noi, indiferent de capacitate, care ar urma să beneficieze de certificate verzi, începând cu data de 01.09.2015.

Este important de remarcat faptul că în încercarea de a proteja în mod legitim consumatorul final, autoritățile române ezită să facă ceea ce toate celelalte Guverne au făcut în situații similare, respectiv să suspende accesul la schema de suport pentru noile proiecte până la identificarea unor soluții de finanțare viabile.

În sens contrar, autoritățile  împing cu bună știința  investitorii existenți dar și pe cei noi din industria surselor de energie regenerabilă spre faliment, generând un fenomen cu efect de bumerang ce va avea în final un impact negativ asupra cetățenilor. Rezultatul va fi creșterea iminentă a prețului energiei care a scăzut semnificativ datorita aportului energiei regenerabile.

Asociațiile: RWEA, PATRES, RPIA, ARmHE