Asociaţiile din industria regenerabilelor se revoltă: Noua cotă de certificate verzi va fi lovitura de graţie pentru energia regenerabilă 

COMUNICAT DE PRESĂ, București, 1.07.2015

Într-un prim demers comun de salvare a producătorilor din sectorul regenerabilelor, cele cinci asociații ce reprezintă industria energiei regenerabile reclamă, la unison, noua cotă anuală  obligatorie de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie. Această cotă care beneficiază de sistemul de promovare cu certificate verzi, a fost stabilită de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE, de 12,15% faţă de 17% cât era iniţial stabilit în Legea 220, în baza căreia toți producătorii şi-au făcut planurile de afaceri. 

Menţinerea cotei la un nivel foarte mic pentru al treilea an la rând este lovitura de graţie pentru o mare parte dintre producătorii de energie din surse regenerabile, care în ultimele luni au fost puşi în fața unei situații fără precedent:  pe Piața Certificatelor Verzi – PCV nu s-a tranzacționat niciun certificat verde la ultimele două sesiuni de tranzacționare. Asociaţiile RWEA, PATRES, RPIA, ARBIO, ARmHE susțin împreună că principala cauză a acestei situații este reducerea cotei anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie, care beneficiază de sistemul de promovare cu certificate verzi.

„ Situaţia este alarmantă. Reducerea cotei în 2014 şi în 2015 şi menţinerea  acesteia în continuare la un nivel scăzut de 12,15% faţă de 17% cât era stabilit în Legea 220, generează un excedent uriaş de certificate verzi care devin azi doar hârtii fără valoare. Această decizie, cuplată cu valabilitatea certficatelor verzi de 12 luni şi impozitarea certificatelor verzi la momentul acordării şi nu la momentul efectiv al vânzării înseamnă faliment iminent pentru marea parte dintre producătorii mici şi medii. PATRES a tras semnale de alarmă referitor la lipsa tranzacţiilor cu certificate verzi pe PCV, situaţie cu efecte deosebit de grave pentru o mare parte din investitorii în domeniul regenerabilelor”, declară Dl. Prof.Univ. Dr. Viorel Lefter, preşedintele Organizaţiei Patronale a Producătorilor de Energie din Surse Regenarabile din România – PATRES.

“Decizia ANRE de a ignora semnalele transmise de către piaţă şi de a menţine un nivel al cotei mult sub necesităţile economice ale producătorilor de energie regenerabilă creează un precedent periculos al cărui efect sunt convinsă că nu a fost evaluat corespunzător”, a afirmat Dna Cătălina Dragomir, Preşedintele Asociaţiei Române pentru Energie Eoliană (RWEA).

Dl. Bogdan Popa, Preşedinte Asociaţia Română pentru Microhidroenergie (ARmHE): „Pentru producătorii de energie electrica în microhidrocentrale ce beneficiază de programul de susținere cu certificate verzi, reducerea cotei obligatorii de energie regenerabilă de către ANRE ar echivala cu o nouă lovitură dată unei industrii oricum muribunde, având în vedere ca aceasta se adaugă altor lovituri sub centură date de autorităţi în ultimii doi ani. Printre acestea nu putem sa nu amintim: taxa pe stâlp aplicata fără norme de aplicare, chiriiile pe albie în extravilan la nivel de centrul Bucureştiului, taxa exorbitantă pe o apă care nu este consumată, ci doar utilizată, prin turbinare, aceasta nefiind afectată cu nimic”.

“Considerăm că pentru a-şi atinge obiectivele, recent aprobata lege 122/2015 şi pentru a putea rebalansa cu adevărat sectorul energiei regenerabile din România este imperios necesar majorarea cotei anuale obligatorii, pentru a putea menţine o piaţă predictibilă, stabilă şi funcţională. Doar prin majorarea acestei cote va exista o reechilibare a pieţei de energie şi se va evita adâncirea pierderilor suferite de producătorii de energie regenerabilă, în special mici producători”, a declarat Ciprian Glodeanu, Preşedinte Asociaţia Română a Industriei Fotovoltaice (RPIA).

“ARBIO consideră că este nevoie să se crească substanțial cota anuală anunțată de ANRE, pentru a închide gaura existentă astăzi între cererea și oferta al certificatelor.” a declarat Ilias Papagiorgiadis, Președinte ARBIO.

În condiţiile date, Asociaţiile din sectorul energiei regenerabile, ce reprezintă interesele producătorilor solicită, în mod imperios, în ceasul al doisprezecelea, autorităţilor responsabile să demareze un proces real de consultare care să conducă la luarea unor decizii corecte şi stabilirea unor mecanisme echitabile şi predictibile de piață pentru toți participanții la piaţă. Asociatiile din sectorul regenerabilelor susțin identificarea acelui punct de echilibru pentru cotă, care să fie suportabil pentru consumatorul final, dar în acelasi timp să nu împingă investiţiile deja realizate in domeniu (în valoare de peste 7 miliarde de Euro) spre un faliment cert.

Foto: www.manager.ro

Despre RWEA

RWEA este o asociaţie profesională  care funcţionează ca o organizaţie non-guvernamentală şi care a fost fondată în Bucureşti, România, în conformitate cu legea română. Asociația este o entitate voluntară de participanți din industria energiei eoliene din România. Aceasta există pentru a promova rolul cuvenit al energiei eoliene în mixul energetic din România și, în consecință, pentru a promova o energie curată, sigură și eficientă pentru România.

Despre PATRES

Organizaţia Patronală a Producătorilor de Energie din Surse Regenarabile din România şi-a început activitatea în anul 2014, la iniţiativa unui grup  de producători de energie din surse regenerabile nemultumiţi de desele modificări şi necorelări ale sistemului legislativ cu realităţile şi nevoile producătorilor. În momentul de față, din organizaţie fac parte  84 de companii – producători de energie din tot spectrul regenerabilelor (solar, eolian, hidro şi biomasă), reprezentând companii care au la un loc o putere instalată de peste 500 MW.

Despre RPIA

Asociația Industriei Fotovoltaice din România – RPIA fost înființată în martie 2012, cu scopul de a reprezenta interesele acestei industrii în creștere rapidă în România, pentru a sensibiliza și de a crea o dezvoltare corespunzătoare și mediu de rețea pentru potențialii investitori. În mai puțin de trei ani, asociația a adunat sub umbrela sa de membri importante companii active pe piaţa românească PV.

Despre ARBIO

Asociatia Romana de Biomasa si Biogaz (ARBIO) a fost infiintata in 2012 si reprezinta industria bioenergiei din Romania, concentrandu-se pe dezvoltarea sectorului in baza unor standarde profesionale inalte si a unei viziuni bine documentate asupra mediului de afaceri. Membri ai Asociatiei Europene de Biomasa (AEBIOM) si Asociatiei Europene de Biogaz (EBA), ARBIO este vocea legitima a sectorului nostru in Romania.

Despre Asociația Română pentru Microhidroenergie

ARmHE este persoană juridică română, non-profit, înregistrată conform prevederilor legale; organizație cu caracter profesional, neguvernamental, apolitică și fără scop lucrativ, activând în domeniul microhidroenergiei. ARmHE este de la înființare, în anul 2008, membră a Asociației Europene pentru Microhidroenergie (European Small Hydropower Association – ESHA) și a beneficiat de sprijinul direct al acesteia, ajungând ca în prezent să aibă peste 30 de membri colectivi: proprietari de microhidrocentrale,