Apel RWEA, PATRES și RPIA. Producătorii de energie regenerabilă din România  solicită imperios autorităților să renunțe la supraimpozitarea venitului și la suspendarea certificatelor verzi, pentru a nu pune în pericol securitatea energetică a RomânieiComunicat comun de presă 

  • Măsurile prezentate vor duce la insolvențe în rândul producătorilor de energie și la retragerea din funcțiune a unor capacități de producție, cu impact negativ asupra consumatorului final
  • Falimentarea producătorilor este în totală contradicție cu declarația Președintelui României conform căreia, pentru a-și asigura securitatea energetică, este necesar ca țara noastră să dezvolte accelerat tocmai sectorul energiei regenerabile

 

București, 2 martie 2022

 

Asociația Română pentru Energie Eoliană (RWEA), Organizația Patronală a Producătorilor de Energie Regenerabilă din Romania (PATRES) și Asociația Industriei Fotovoltaice din România (RPIA) solicită imperios autorităților să renunțe, atât la măsura de supra-impozitare cu 80% a venitului realizat de către producătorii de energie electrică, cât și la măsura de suspendare pentru o perioadă de un an de zile a certificatelor verzi, pentru a nu pune în pericol producția de energie verde. De asemenea, solicităm Guvernului României să elaboreze și să aprobe, de urgență, formula de calcul a taxei de 80% care să se aplice la venitul rezultat după deducerea cheltuielilor cu achiziția de energie prin regularizarea întregii perioade (noiembrie 2021 – martie 2022), ținând cont și de costurile reale din piața de energie.

Reprezentanții RWEA, PATRES, RPIA, împreună cu WindEurope și SolarPower Europe, au notificat autoritățile de la București și de la Bruxelles în privința impactului pe care cele două măsuri îl au asupra siguranței energetice a României și asupra prețului electricității, în contextul în care costul energiei din surse regenerabile este cel mai scăzut în comparație cu celelalte surse de energie.

„În condițiile situației actuale de la granița României, considerăm că astfel de măsuri vor afecta grav securitatea energetică a României, subminând investițiile în surse de producție care nu depind de combustibili fosili, investiții care sunt imperios necesare. Este inacceptabil ca producătorii din sectorul regenerabilelor, care au investit în economia românească peste 10 miliarde de euro, printr-un cadru legislativ instabil si impredictibil, să fie în permanență sancționați pentru explozia prețurilor energiei electrice. Creșterea producției de  energie regenerabilă în mixul energetic conduce la scăderea facturilor la consumatorul final. Pierderile acumulate în perioada noiembrie 2021 – martie 2022 ca urmare a aplicării legii 259/2021, OUG 3/2022 privind supra-impozitarea producătorilor, coroborat cu lipsa formulei de calcul pentru acesta, nu se corectează în propunerea prezentată de către autorități, din contră, aceste pierderi vor crește semnificativ, atât prin anularea schemei de sprijin cu certificate verzi, cât și prin creșterea impactului supra-impozitării datorită diminuării pragului la 300 RON”, a declarat Adrian Borotea, Vicepreședinte RWEA

Ca urmare a deselor schimbări legislative privind reducerea schemei de susținere prin certificate verzi, producătorii din industria regenerabilă au înregistrat pierderi financiare semnificative în perioada 2014-2018, pierderi cuprinse între 1,2-2 miliarde EUR pe an, conform site-ului www.mfinanțe.ro pentru cod CAEN 3511 – Producție energie electrică. Potrivit unui studiu realizat de o companie internațională de audit financiar, pierderile înregistrate de producătorii din industria eoliană sunt de peste 5,58 miliarde de lei, în aceeași perioada 2014-2018.

Noua propunere avută în vedere de către autoritățile române va majora impactul financiar negativ, prin reducerea prețului de referință pe piața angro de la 450 de lei/MWh la 300 RON/MWh și aplicarea aceluiași procent de 80%, asupra respectivelor venituri, impact care în prezent este deja extrem de mare pentru acești  producători.

Complementar celor două măsuri, semnalăm și lipsa formulei de calcul a impozitului suplimentar, de la începutul aplicării acestuia, respectiv noiembrie 2021. Astfel, nu se ține cont de caracterul volatil al producției de energie din surse regenerabile coroborat cu regulile pieței de energie, care impun livrări în bandă ale energiei și de costurile reale, de peste 1000 RON/MWh pentru achiziția de energie atunci când vântul nu bate sau soarele nu radiază conform prognozei – pentru realizarea contractelor impuse de respectivele reglementari.

Industria energiei regenerabile atrage atenția că acest impozit, aplicat pe o perioadă de cel  puțin un an și jumătate, contravine obiectivelor de combatere a schimbărilor climatice ale Uniunii Europene și României. Taxarea excepțională, pe lângă faptul că se aplică discriminatoriu, va avea și efectul de descurajare a noilor investiții în capacități noi de producție, într-o perioadă în care România are o nevoie acută de aceste investiții de producere a energiei electrice. Mai mult, asistăm la situația absurdă în care o industrie care beneficiază de un ajutor de stat aprobat de către Comisia Europeană, tocmai pentru a compensa diferența între costul investițiilor și veniturile din piața de energie electrică, este taxată în mod arbitrar, fără a se ține seama de costurile operaționale semnificative și nici de pierderile din trecut induse de schimbările legislative repetate.

”În prezentul context, prin implementarea celor două măsuri, practic toți producătorii de energie regenerabilă vor  avea costurile de operare mult mai mari față de veniturile care sunt drastic diminuate. Astfel, Statul îi conduce pe producătorii din regenerabile în situația de facto de insolvență/faliment, ceea ce obligă la retragerea din funcțiune a acestor capacități de producție, cu impact negativ atât asupra prețului la consumatorul final (în lipsa producției de energie regenerabilă, prețul energiei pe piețe va crește cu cel puțin 20-30%), cât și asupra balanței energetice. Este de semnalat și faptul că o bună parte a unităților de producție au fost finanțate de către bănci, iar prin diminuarea veniturilor, producătorii vor fi în imposibilitatea de a achita obligațiile financiare către acestea, iar impactul asupra sistemului bancar va fi unul substanțial”, afirmă Viorel Lefter, Președinte PATRES.

Menționăm că producătorii de energie din surse regenerabile au asigurat aproape 30% din consumul final de energie electrică din România în ultimele luni și au avut o contribuție majoră la scăderea prețului energiei pe aceste piețe în ultimele luni. Aceasta în contextul în care din anul 2016 până în prezent, sistemul energetic național a beneficiat de ZERO investiții în unități de generare de energie electrică tot din cauza unor măsuri similare adoptate de către instituțiile statului român.

Atragem atenția că politicile guvernamentale actuale vor conduce la pierderea definitivă a încrederii investitorilor cu consecințe asupra investițiilor în capacități noi de producție din surse regenerabile, capacități de care România are foarte mare nevoie, lucru care va înrăutăți starea actuală a sistemul energetic românesc cu consecințe incomensurabile pe termen mediu și lung.

Dacă măsurile sus-menționate vor fi aprobate de Executiv, investitorii vor fi constrânși să conteste în instanță modificările introduse, ceea ce va putea duce la creșterea numărului de acțiuni de arbitraj împotriva Statului Român la tribunalele internaționale, în prezent statul român fiind deja acționat în patru dosare la ICSID. 

De asemenea, semnalăm și că măsurile sunt în totală contradicție cu recomandările Comisiei Europene, care prin toolbox-ul emis în data de 13 Octombrie 2021, propune găsirea unor soluții alternative de finanțare pentru schemele de sprijin, și în niciun caz suspendarea lor.

„Mai mult decât atât, România și-a luat angajamentul, prin PNIESC aprobat în octombrie 2021, de a produce 30.7% din energia aferentă consumului final al țării din surse regenerabile, până în 2030, țintă la care trebuie să contribuie deja cu noi capacități de producție din surse regenerabile, și care va fi revizuită superior pentru a fi în conformitate cu recomandarea Comisiei Europene pentru o țintă de energie regenerabilă de cel puțin 38% la nivel național. De asemenea, așa cum semnalează și Comisia Europeană, fiecare turbină eoliană și fiecare panou fotovoltaic are rolul imediat de a reduce dependența de importurile de combustibili fosili și de a produce energie curată cu costuri reduse”, afirmă Mihai Bălan, Director Executiv RPIA.

În concluzie, adoptarea unor astfel de măsuri de către Guvernul României vor produce efecte extrem de negative pe toate planurile, nu numai pentru sectorul regenerabilelor, mai ales în condițiile turbulente ale mediului de afaceri internațional de azi, unde credibilitatea unui stat este esențială în atragerea de investiții.

RWEA, PATRES și RPIA cer imperios Guvernului să re-analizeze  propunerile prezentate în ședința din 24 februarie a.c. și să identifice măsuri alternative care să producă efecte pozitive, atât pentru consumatorul final, cât și pentru producătorii de energie din surse regenerabile.