Semnal: O treime din producA?torii din PATRES sunt A�n insolvenE�A? sau faliment. Cine sA? mai aibA? A�ncredere A�ntr-un stat care A�E�i mA?trA?E�eE�te investitorii?O treime din producA?torii de energie din surse regenerabile din Patres sunt A�n insolvenE�A? sau faliment, a semnalat Dl Viorel Lefter, PreE�edintele OrganizaA?iei Patronale a ProducA?torilor de Energie din Surse Regenerabile din RomA?nia, la o dezbatere organizatA? de publicaE�ia Energy Center, insistA?nd asupra necesitA?E�ii unui mix energetic echilibrat A�n care toate sursele de energie sA?-E�i aibA? locul. a�zSA? fim realiE�ti. Este loc pentru toatA? lumea. CA?rbunele trebuie sA? aibA? un loc strategic A�n mixul energetic. Nu se poate fA?rA? energie regenerabilA?. Au fost multe momente A�n luna ianuarie A�n care producA?torii din sectorul regenerabilelor au asigurat consistent (s-a A�nregistrat un procent de 17-18%) din consumul de energiea�?, a afirmat Dl Lefter.

DacA? nu se aprobA? de urgenE�A? OrdonanE�a care modificA? Legea 220, cu modificA?ri care sA? vinA? E�i A�n sprijinul producA?torilor mici E�i mijlocii, nu doar companiile integrate sA? fie avantajate, vom asista la un dezastru A�n sectorul regenerabilelor, a mai semnalat reprezentantul PATRES.

Dl Rodin Traicu, fost Secretar de stat A�n Ministerul Economiei, numit zilele trecute PreE�edintele CNCAN, a afirmat: a�?Energia regenerabilA? reprezintA? viitorul pe termen scurt. Investitorii din acest sector au adus plus de tehnologie nouA? A�n RomA?niaa�?. Iar reprezentantul CE Oltenia, Dl Ionel Ilie a precizat cA? nu poate exista energie regenerabilA? fA?rA? energie clasicA?. PreE�edintele AsociaE�iei Furnizorilor de Energie ElectricA? (AFEER), Dl Ion Lungu, a susE�inut cA? orice pierdere A�n zona regenerabilelor afecteazA? toatA? economia.

AZn completare, Prim vicepreE�edintele PATRES, Dl Martin Moise, a transmis mesajul investitorilor din sectorul regenerabilelor, adresA?nd o A�ntrebare autoritA?E�ilor: Cine sA? mai aibA? A�ncredere A�ntr-un stat care A�E�i mA?trA?E�eE�te investitorii? a�zPreE�ul energiei a scA?zut E�i datoritA? regenerabilelor. Nu este corect sA? ne uitA?m doar la certificatele verzi din facturia�?, a precizat Dl Moise.

De ce nu au putut cA?E�tiga regenerabilii A�n luna ianuarie pe bursA??

Luna ianuarie a fost o lunA? extrem de complicatA? pentru marea majoritate a actorilor din piaE�a de energie. Chiar dacA? logica simplA? ar spune cA? producatorii de energie regenerabila au profitat pe urma preE�urilor mari – realitatea este total diferitA? datoritA? reglementA?rilor E�i modului de vA?nzare a energiei prin contracte bilaterale impus de ANRE, au semnalat reprezentanE�ii PATRES, la dezbaterea pe teme de energie.

AZn acest context, Dl Martin Moise a fA?cut referire la Ordinul 78 care prevede ca singurA? posibilitate de vA?nzare a energiei prin contracte bilaterale, vA?nzarea unor cantitA?E�i ferme, fixe E�i constante la fiecare orA? (A�n bandA?). Astfel un producA?tor de energie solara va trebui sA? vA?nda E�i la ora 7.00 dimineaE�a E�i la ora 12.00 E�i la ora 23.00 exact aceeaE�i cantitate de energie, deE�i la ora 23.00, cA?nd soarele a apus de mult,A� producE�ia este zero.AZn consecinE�A?, A�n acele zile A�n care a nins E�i panourile au fost acoperite de zA?padA? sau cA?nd turbinele eoliene s-au oprit pe fondul lipsei de vA?nt, producA?torii – A�n baza contractelor bilaterale impuse de Ordinul 78 – au trebuit sA? vA?ndA? acceaE�i cantitate de energie, chiar dacA? nu o puteau produce. AceE�ti producA?tori au trebuit sA? achiziE�ioneze la aceste ore respectivele cantitA?E�i de energie din PZU la preE�uri foarte mari mA?rind suplimentar cererea E�i punA?nd astfel E�i mai multA? presiune pe preE�.

a�?AZntrucA?t aceste cantitA?E�i de energie nu au corespondent A�n producE�ie sau consum, am asistat la un fenomen de umflare nejustificatA? a curbelor de cerere – fapt ce a generat un preE� mai mare E�i A�n realitate a produs pierderi A�nsemnate producA?torilor din sectorul regenerabilelor care aveau contracte bilaterale A�n vigoare. ConsiderA?m cA?A� ANRE trebuie sA? regA?ndeascA? mecanismele de piaE�A? A�n sensul flexibilizA?rii. Sunt necesare produse adecvate E�i pentru producA?torii de energie regenerabilA? care prin natura resursei folosite nu pot produce <A�n bandA?>”, a declarat Dl Martin Moise.

O alta cauzA?, nu neapA?rat principalA?, a situaE�iei neobiE�nuite din luna ianuarie poate fi competiE�ia extraordinarA? dintre furnizori din ultimii 2 ani. Astfel, s-a ajuns ca furnizorii sA? ofere consumatorului final (piaE�a en-detail) preE�uri de 140 RON A�n timp ce preE�urile in piata en-gros (bursa de energie OPCOM – bandA?) au fost de cca 160 – 165 RON. a�?Acest lucru a fost posibil datoritA? discounturilor percepute de furnizori pentru achiziE�ionarea de certificate verzi de la producA?torii de energie regenerabilA?, discounturi prin care respectivii furnizori au acoperit pierderea dintre preE�ul de cumpA?rare en-gros E�i preE�ul de vanzare en-detail. AZn momentul A�n care preE�urile pe piaE�a PZU au luat-o razna, furnizorii au intrat A�n vrie, ei fiind nevoiE�i sA? livreze A�n continuare consumatorilor energie la preE�uri foarte mici. PATRES considerA? cA? aceastA? distorsiune generalizatA? pe lanE�ul producA?tor – furnizor – consumator (alimentatA? de cota mult prea micA? de certificate verzi E�i excesul uriaE�) este nesA?nA?toasA? pe termen mediu E�i lung E�i A�ntreaga piaE�A?, mai devreme sau mai tA?rziu, poate intra A�n colapsa�?, a afirmat Moise.

Astfel, PATRES a solicitat Ministerului Energiei limitarea distorsiunilor prin obligarea furnrizorilor ca minim 50% din certificatele verzi necesare sA? fie cumpA?rate strict prin intermediul pieE�ei spot (unde A�nE�elegerile A�ntre pA?rE�i nu sunt posibile E�i respectivele discounturi nu existA?). Din pA?cate, Ministerul EnergieiA� nu a dat curs solicitA?rii PATRES pA?nA? la acest moment! sam’s wholesale generic cialis.