Producătorii de energie din surse regenerabile sunt lăsați să moară cu bună știință!Comunicat Comun de Presă – RWEA, PATRES, RPIA și ARmHE, 22.10.2015

 Asociațiile ce reprezintă investitorii în energia regenerabilă din România – RWEA, PATRES, RPIA și ARmHE s-au întâlnit săptămâna aceasta cu reprezentanți ai Ministerului Energiei și ANRE pentru a prezenta rezultatele a două studii independente realizate de către POYRY și una din cele patru mari companii de consultanță din România, atât pentru a explica din nou autorităților starea de moarte clinică în care se află producătorii de energie regenerabilă, cât și pentru a prezenta o soluție viabilă și sustenabilă de menținere a producătorilor de energie din surse regenerabile în contextul actual al României ca stat natural înzestrat cu toate resursele necesare asigurării unui mix energetic echilibrat, independent și stabil din punct de vedere al securității energetice.

Astfel, a fost prezentată propunerea industriei cu privire la elementele schemei de suport ce necesită a fi corectate în vederea asigurării unui echilibru rezonabil între producătorii de energie electrică din surse regenerabilă și consumatorii finali.

Rezultatele în cifre oglindesc situația dezastruoasă în care se găsesc producătorii de energie regenerabilă. S-a demonstrat din nou că noua metodologie de calculare a cotei E-SRE este opacă, complexă, imprevizibilă și utilizează o formulă tip “circular”, cu elemente discreționare, făcând imposibilă orice elaborare a unui scenariu de piață respectiv a oricărui plan de afaceri coerent.

Nu mai este timp de așteptat pentru luarea unei decizii normale de salvare a unei industrii împinse voit spre faliment!

În acest sens, evidențiem cifrele și concluziile studiilor  independente:

  • Pierderea netă totală (la nivel consolidat) a industriei eoliene în anul 2014 a atins 2,1 Mld. RON.
  • Scăderi ale valorilor activelor (deprecieri) de 1,5 Mld RON datorită scăderii dramatice a veniturilor în 2014
  • Diminuarea valorii capitalului propriu cu 30% într-un singur an

Studiul efectuat de POYRY asupra nivelului de profitabilitate al parcurilor eoliene din România demonstrează că astăzi această industrie este departe de orice idee de profit fiind, dimpotrivă, în pierdere, fapt confirmat de intrarea în insolvență a două parcuri eoliene, insolvențe care vor fi din ce in ce mai dese si din ce in ce mai importante în anul ce urmează, situație care va afecta masiv atât sectorul bancar cât și restul economiei.

De asemenea, doar aproximativ 2/3 din certificatele verzi emise în 2014 si 2015 sunt tranzacționate, toate la prețul minim si acest lucru nu a făcut altceva decât să distorsioneze în mod negativ atât piața de energie cât și piața (inexistenta azi) de certificate verzi.

Rata de rentabilitate a investiției unui parc eolian a atins în 2014 o valoare de sub 1% și este în continuă scădere. Aceeași situație se regăsește azi la toate tehnologiile de producție din sectorul regenerabil.

Asociațiile au semnalat și faptul că, deși autoritățile române au anunțat atingerea prematură a țintelor asumate cu privire la energia produsă din SRE până în anul 2020, au dat ulterior dovadă de incoerență, astăzi încurajând viitoare dezvoltări ale capacităților mici de producție remunerate prin tarif reglementat (tip feed-in-tariff) în cadrul aceleiași scheme de suport.

„În acest context tragic pentru o industrie în care s-au investit peste 8 miliarde de Euro considerăm că sunt necesare soluții urgente pentru îmbunătățirea situației producătorilor păstrând în același timp un impact acceptabil asupra consumatorilor. De asemenea, se impune restabilirea mecanismului de sprijin astfel încât să permită vânzarea tuturor Certificatelor Verzi la prețul minim actual, stabilit de lege, pentru a asigura sectorului regenerabilelor o remunerație stabilă și evitarea deteriorării în continuare a situației financiare”, susțin unanim reprezentații celor patru Asociații.

În urma întâlnirii din această săptămână, reprezentații Ministerului Energiei au propus amendarea legii și crearea a unui grup de lucru interministerial, în vederea modificării legii 220/2008 inclusiv prin notificarea ei catre Comisia Europeana ceea ce presupune soluționarea problemei actuale peste 2 ani, din care unul electoral.

Cu tot respectul cuvenit, această propunere este ca o mângâiere pe creștet înaintea execuției!

Ce credibilitate mai poate avea Statul român când lasă cu bună știință o întreagă industrie să moară? Ce credibilitate mai poate avea actualul Guvern când pare mai preocupat de potențiale noi investiții decât de cele existente și care reprezintă bani reali injectați în economie? Investitorii, nu doar din energie ci și din alte domenii, nu mai au încredere și nici nu ar trebui să aibă (având în vedere situația producătorilor energie din SRE care, pe o schemă de ajutor de stat, sunt împinși cu bună știință în faliment) în politicile statului român.

În al doisprezecelea ceas, cerem cu insistență să nu se mai amâne luarea unei decizii de salvare a producătorilor energie din SRE. Propunerea de amendare a legii exprimată de Secretarul de Stat Bogdan Badea nu face decât să amâne cu până la doi ani soluționarea situației, iar această tergiversare în aplicarea de soluții nu va face decât să împingă toți investitorii către faliment cu efecte deosebit de grave asupra economiei naționale. De altfel, chiar și reprezentanții ANRE au recunoscut ca fără aportul SRE în sistemul energetic național prețul energiei ar urma să crească foarte mult.

Există soluții, există pași ce pot fi făcuți fără să se declanșeze un impact major către consumatorul final. Guvernul, ascunzându-se sub imaginea de protector față de consumatorul final omite să vorbească de pierderile reale – bani la buget veniți din taxe reale – și potențiale – procese, dosare de arbitraj – cauzate de statusul actual al industriei, precum și de avantajele producției de energie din surse regenerabile.

Sectorul regenerabilelor nu lovește sub nici o formă în consumatorul final și nici nu dorește să profite de pe urma acestuia. Este momentul ca și Guvernul să renunțe la justificarea actelor sale prin teama de reacție a aceluiași consumator care – în ultimă instanță – va suferi din pricina acestor acțiuni iresponsabile, în esență prin creșterea prețului real al energiei electrice.

Este nevoie doar de bunăvoință și de acceptarea faptului că România are nevoie de energie regenerabilă în securizarea unui mix energetic echilibrat.

Despre RWEA

RWEA  este o asociație profesională care funcționează ca o organizaţie non-guvernamentală şi care a fost fondată în Bucureşti, România, în conformitate cu legea română. Asociația este o entitate voluntară de participanți din industria energiei eoliene din România. Aceasta există pentru a promova rolul cuvenit al energiei eoliene în mixul energetic din România și, în consecință, pentru a promova o energie curată, sigură și eficientă pentru România.

Despre PATRES

Organizația Patronală a Producătorilor de Energie din Surse Regenarabile din România şi-a început activitatea în anul 2014, la iniţiativa unui grup  de producători de energie din surse regenerabile nemultumiţi de desele modificări şi necorelări ale sistemului legislativ cu realităţile şi nevoile producătorilor. În momentul de față, din organizaţie fac parte  84 de companii – producători de energie din tot spectrul regenerabilelor (solar, eolian, hidro şi biomasă), reprezentând companii care au la un loc o putere instalată de peste 500 MW.

Despre RPIA

Asociația Industriei Fotovoltaice din România – RPIA fost înființată în martie 2012, cu scopul de a reprezenta interesele acestei industrii în creștere rapidă în România, pentru a sensibiliza și de a crea o dezvoltare corespunzătoare și mediu de rețea pentru potențialii investitori. În mai puțin de trei ani, asociația a adunat sub umbrela sa de membri importante companii active pe piaţa românească PV.

Despre Asociația Română pentru Microhidroenergie

ARmHE este persoană juridică română, non-profit, înregistrată conform prevederilor legale; organizație cu caracter profesional, neguvernamental, apolitică și fără scop lucrativ, activând în domeniul microhidroenergiei. ARmHE este de la înființare, în anul 2008, membră a Asociației Europene pentru Microhidroenergie (European Small Hydropower Association – ESHA) și a beneficiat de sprijinul direct al acesteia, ajungând ca în prezent să aibă peste 30 de membri colectivi: proprietari de microhidrocentrale, furnizori de echipamente, firme de proiectare, firme de consultanță.