PrimVicepreE�edintele PATRES, Martin Moise, Speaker la ConferinE�a InvesTenergyachat solupred.

Martin Moise, PrimVicepresedinte PATRES, a fost SPEAKER la conferinE�a organizatA? de publicaE�ia InvesTenergy a�?Energie pentru viitor. InvesteE�te inteligenta�?, la cele douA? paneluri fiind prezenE�i peste 120 de participanE�i – autoritA?E�i, parlamentari, actori de pe piaE�a energie, experE�i etc.
martiin moise 1
AZn prezentarea susE�inutA?,A�Martin Moise a subliniat cA? a�?RomA?nia nu este o insulA? ci face parte integrantA? din piaE�a energeticA? EuropeanA? E�i cA? atA?t mixul de producE�ie cA?t E�i piaE�a de energie trebuiesc flexibilizate la maxim E�i gA?ndite integrat cu actorii din regiune. Trendul din Germania E�i din EU va afecta E�i RomA?nia. Pentru a fi competitivi A�n continuareA� avem nevoie de mai multA? E-RES A�n sistem!a�?. AZn data de 08.05.2016, A�n Germania datoritA? ponderii de peste 80% a RES A�n sistem,A� preE�ul energiei a fost NEGATIV!!
Chiar dacA? producA?torii A�n regenerabile suferA? A�n prezent, iar politicile pot duce chiar la insolvenE�a unor investitori din aceastA? zonA?, energia verde are multe de spus A�n viitorul apropiat, a mai afirmat Martin Moise, Director General Repom, PrimvicepreE�edinte PATRES, la ConferinE�a InvesTenergy. El a susE�inut cA? strategia energeticA? ar trebui sA? se uite mai puE�in la impacarea tuturor producA?torilor pe principiul “mixului energetic”, E�i mai mult pe costuri, preE�, eficienE�A? E�i tendinE�e.
ConferinE�a InvesTenergy a�zEnergie pentru viitor. InvesteE�te inteligenta�? E�i-a atins scopul, fiind o dezbatere necesarA? despre E�i pentru viitorul energiei A�n RomA?nia.