PATRES, la Comisia EuropeanA?: AZntA?lnire cu Dl MaroA? A�efA?oviA?, VicepreE�edintele Comisiei Europene pentru Uniunea EnergieiCOMUNICAT PATRES; 02.03.2016

SituaE�ia criticA? a producA?torilor de energie din surse regenerabile din RomA?nia, necesitatea simplificA?rii schemei de sprijin existente, respectiv modificA?rii Legii 220/2008 au reprezentat principalele teme de discuA?ie dintre Domnul MaroA? A�efA?oviA?, VicepreE�edintele Comisiei Europene pentru Uniunea Energiei E�i reprezentanE�ii OrganizaE�iei Patronale a ProducA?torilor de Energie din Surse RegenerabileA� din RomA?nia – PATRES. a�?Suntem deosebit de onoraE�i cA? am avut ocazia sA? prezentA?m Domnului MaroA? A�efA?oviA? problemele grave pe care le A�ntA?mpinA? producA?torii de E-SRE A�n activitatea lor. AZn cadrul A�ntA?lnirii, am expus opinia PATRES cu privire la actualul cadru legislativ, barierele existente A�n funcE�ionarea pieE�ei de energie din surse regenerabile E�i propunerile noastre de salvare E�i dezvoltare a acestui domeniua�?, a declarat Dl Prof.Dr.Viorel Lefter, PreE�edinte PATRES.

IMG_8031 (1) aciphex over the counter.

O delegaA?ie a PATRES s-a A�ntA?lnit sA?ptA?mA?na trecutA? cu Domnul MaroA? A�efA?oviA?, VicepreE�edintele Comisiei Europene pentru Uniunea Energiei. Din partea PATRES au participat: Prof. Dr. Viorel Lefter, PreE�edinte; Martin Moise, Prim Vice-PreE�edinte; RA?zvan NeamE�u, Vice-PreE�edinte;A� Mihai VerE�escu, Secretar General; Daniel Marcu,A� Rafael Munilla Numoz E�i JA?rgen Ludwig, Membri.

ProducA?torii de energie din surse regenerabile din RomA?nia sunt A�ntr-un impas: se confruntA? cu o lipsA? acutA? de lichiditA?E�i, veniturile acestora fiind reduse dramatic. Sunt afectaE�i totodatA? de creE�teri majore ale costurilor pentru echilibrare, de tranzacE�ionare E�i diverse taxe, fiind A�n prezent A�n situaE�ia A�n care o mare parte dintre aceE�tia A�E�i susE�in afacerile cu bani cA?E�tigaE�i din alte business-uri. PotrivitA�datelor noastre, 30% dintre producA?torii de E-SRE riscA? insolvenE�a sau falimentul, A�ncepA?nd din acest an.

a�?PATRES propune modificarea Legii 220/2008 E�i introducerea unui sistem de feed-in-premium A�n locul sistemului de certificate verzi existente. Admitem necesitatea de a nu creE�te prea mult impactul asupra consumatorului final E�iA� indicA?m un feed-in-premium la nivel de preE� minim al certificatelor verzi, fapt ce ar constitui o bazA? pentru o funcE�ionare normalA? a pieE�ei energiei, A�n condiE�ii de transparenE�A? E�i nediscriminarea�?, a menE�ionat Dl Martin Moise, Prim Vice-PreE�edinte PATRES.

Cu ocazia A�ntA?lnirii, reprezentanE�ii PATRES l-au informat pe oficialul Comisiei Europene despre dialogul permanent cu autoritA?E�ile romA?ne, prin participarea activA? la grupurile de lucru existente laA� Ministerul Energiei E�i Comisia de Industrii E�i Servicii din Camera DeputaE�ilor.

Domnul MaroA? A�efA?oviA?, VicepreE�edintele Comisiei Europene pentru Uniunea Energiei, a A�ncurajat PATRES sA? lucreze A�n mod activ A�n grupurile de lucru de la Ministerul Energiei E�i Parlament E�i sA? se implice intens A�n realizarea Strategiei Energetice a RomA?niei. OferiE�i suportul E�i implicarea dvs A�n Strategia energeticA? naE�ionalA?, care sA? se realizeze A�n conformitate cu legile europene, a recomandat oficialul Comisiei Europene.

Dl A�efA?oviA? a asigurat PATRES cA? va discuta cu Premierul Dacian CioloE� E�i cu ministrul Energiei Victor Grigorescu pentru a se informa cum decurg lucrurile, ce rezultate sunt, cu sugestia de a gA?si soluE�ii de comun acord cu participanE�ii la piaE�A?, respectiv reglementA?ri A�n domeniu. TotodatA?, domnia sa a solicitat reprezentaE�ilor PATRES sA? informeze autoritA?E�ile romA?ne cu privire la discuE�iile purtate A�n cadrul A�ntA?lnirii.

Referindu-se la viitorul pieE�ei europene de electricitate, Dl A�efA?oviA? a menE�ionat cA? peste tot A�n Europa este o piaE�A? supra-reglementatA?, fiind astfel foarte dificil sA? se discute de mecanisme complet funcE�ionale, A�nsA? se lucreazA? la schimbarea acestei situaE�ii, inclusiv la revizuirea directivelor A�n domeniul energiei din surse regenerabile, dorindu-se prezentarea unei soluE�ii optime pA?nA? la finele acestui an.

DupA? A�ntA?lnirea oficialA? cu Domnul MaroA? A�efA?oviA?, VicepreE�edintele Comisiei Europene pentru Uniunea Energiei, PATRES A�E�i exprimA? optimismul A�n ce priveE�te Viitorul verde A�n RomA?nia. AZmpreunA? cu autoritA?E�ile romA?ne E�i susE�inerea autoritA?E�ilor europene putem gA?si soluE�ii care sA? deblocheze activitatea producA?torilor de E-SRE E�i sA? salvA?m astfel un sector pe cA?t de important, pe atA?t de necesar pentru sistemul energetic national, afirmA? Dl Prof. Dr. Viorel Lefter, PreE�edinte PATRES.

Despre PATRES:

OrganizaA?ia PatronalA? a ProducA?torilor de Energie din Surse Regenarabile din RomA?nia AYi-a A�nceput activitatea A�n anul 2014, la iniA?iativa unui grupA� de producA?tori de energie din surse regenerabile nemultumiA?i de desele modificA?ri AYi necorelA?ri ale sistemului legislativ cu realitA?A?ile AYi nevoile producA?torilor. AZn momentul de faE�A?, din organizaA?ie fac parte 91 de companii a�� producA?tori de energie din tot spectrul regenerabilelor (solar, eolian, hidro AYi biomasA?), reprezentA?nd companii care au la un loc o putere instalatA? de peste 800 MW.