PATRES, alA?turi de alte 31 organizaE�ii: Sprijin pentru realizarea Strategiei EnergeticeMinisterul Energiei a dat startul A�n realizarea StrategieiA� Energetice a RomA?niei pe perioada 2016 -2030, cu perspective 2050. La apelul ministerului, au rA?spuns 32 organizaE�ii a�� reprezentanE�i aiA� producA?torilor, procesatorilor, distribuitorilor E�i furnizorilor de energie, precum E�i ai sociaE�iilor consumatorilor, care au decis sA?-E�i acorde sprijinul A�n realizarea strategiei.

OrganizaA?ia PatronalA? a ProducA?torilor de Energie din Surse Regenarabile din RomA?nia (PATRES) s-a alA?turat echipei, la prima A�ntA?lnire pe tema Strategiei Energetice naE�ionale, la Ministerul Energiei, fiind prezent Dl Martin Moise, PrimVicepreE�edinte. a�?Apreciem A�n mod deosebit iniE�iativa Ministerului Energiei de a se consulta cu organizaE�iile din sectorul energetic A�n realizarea Strategiei Energetice. PATRES va participa activ A�n cadrul Grupului de lucru E�i va veni cu propuneri pentru domeniul A�n care suntem competenE�ia�?, a precizat Dl Moise.

Oficialii ministerului au prezentat participanE�ilor situaE�ia actualA? a procesului de elaborare a Strategiei, precum E�i etapele urmA?toare ale acestuia. SA?ptA?mA?nal, la sediul ministerului vor avea loc A�ntA?lniri cu reprezentaE�ii organizaE�iilor de energie E�i mediu. A fost stabilit un calendar de acE�iuni astfel A�ncA?t strategia sA? fie finalizatA? pA?nA? la data de 15 septembrie 2016.

Pentru mai multe informaE�ii, accesaE�i:

http://energie.gov.ro/32-de-organizatii-au-participat-la-prima-intalnire-informativa-pe-tema-strategiei-energetice-nationale/

 

  actavis promethazine with codeine.