VeE�ti bune pentru micii producA?tori de energie din surse regenerabileProducA?torii de energie din surse regenerabile cu puteri instalate cuprinse A�ntre 0.5MW E�i 3 MW pot A�ncheia contracte bilaterale de vA?nzare/cumpA?rare a energiei negociate direct. Legea 122/2015 pentru aprobarea unor mA?suri A�n domeniul producerii energiei electrice din surse regenerabile de enrgie a fost publicatA? A�n Monitorul Oficial cu numA?rul 387 din data de 02.06.2015. AZn termen de 90 de zile, Autoritatea NaE�ionalA? de Reglementare A�n domeniul Energiei (ANRE) va definitiva metodologia pentru punerea in aplicare a legii.

Pe lA?ngA? posibilitatea A�ncheierii de contracte bilaterale, legea permite regularizarea, A�n baza unei decizii a ANRE, a eventualelor diferenE�e negative dintre numA?rul de certificate verzi primite E�i numA?rul de certificate verzi cuvenite, conform deciziei individuale a Comisiei Europene. Mecanismul de aplicare presupune emiterea pentru tranzacE�ionare a unor certificate verzi suplimentare A�n favoarea producA?torilor de energie electrica E�i operatorilor economici pentru care se constatA? necesitatea regularizarii, A�n maxim 24 de luni de la data emiterii deciziei Comisiei Europene.

Pentru a se asigura fluidizarea pietei certificatelor verzi, producA?torii E�i furnizorii de energie electricA? vor avea obligaE�ia de a achiziE�iona trimestrial certificatele verzi aferente cotei anuale E�i vor face raportA?ri ale achiziE�iilor tot trimestrial. La solicitarea expresA? a Comisiei Europene, a fost interzis ca sistemul de promovare prin cerificate verzi sA? se aplice pentru energia electrica produsA? din surse regenerabile vA?ndutA? la preE�uri negative.

Potrivit noii legi, sumele colectate ca urmare a aplicarii sancE�iunilor pentru contravenE�iile rezultate din nerespectarea obligaE�iilor prevA?zute de lege vor constitui o primA? sursA? de finanE�are pentru Fondul de eficienE�A? energeticA? destinat diminuarii efectelor schimbA?rilor climatice.

a�?Adoptarea legii vine A�n sprijinul producA?torilor de electricitate din surse regenerabile E�i era aE�teptata de aceE�tia ca o realA? gurA? de oxigen. MulE�i dintre operatorii economici, producA?tori E�i furnizori de energie electricA? din surse regenerabile, se aflau, spre exemplu, A�n situaE�ia de le expira acreditA?rile temporare, iar acest lucru ar fi avut un puternic impact negativ asupra situaE�iei lor financiare E�i ar fi destabilizat piaE�a certificatelor verzi. Noua lege protejeazA? A�mpotriva unor astfel de situaE�ii. De asemenea, faptul ca actul normativ permite, pentru producA?torii mici, A�ncheierea de contacte bilaterale de vA?nzare/cumpA?rare negociate direct aduce un alt avantaj, A�ntrucA?t cantitA?E�ile mici de energie electricA? s-au dovedit dificil de tranzacE�ionat pe piE�tele centralizate implicA?nd costuri adiE�ionalea�?, a declarat Andrei Gerea, Ministrul Energiei, IMM E�i Mediului de Afaceri. mobicool mini fridge.