Risc de insolvenţă şi faliment pentru producători!Comunicat de Presă PATRES; Data: 18.05.2015

Organizaţia Patronală a Producătorilor de Energie din Surse Regenarabile din România – PATRES apreciază decizia Parlamentului și Guvernului României de a veni în sprijinul producătorilor din surse regenerabile cu puteri instalate cuprinse între 1 MW și 3 MW oferindu-le posibilitatea de a încheia contracte bilaterale de vânzare/cumpărare a energiei negociate în mod direct. Pentru micii producători, această măsură este un sprijin binevenit, aceștia întâmpinând mari dificultăți în tranzacționarea cantităților de energie electrică pe piețele centralizate datorită lipsei de predictibilitate a producției dependente de factori meteo. 

În același timp, PATRES își exprimă speranța că autoritățile vor continua să ia măsuri pentru o bună funcționare a sectorului regenerabilelor în România. Dată fiind situația critică a majorității producătorilor de energie din surse regenerabile, cauzată de desele modificări legislative, PATRES face un apel către Guvern – să urgenteze analiza modificării schemei de sprijin pentru producerea de energie regenerabilă, reducerea stimulentelor acordate producătorilor din sector conducând la restrângerea investiţiilor și falimentarea celor existente.

“Considerăm că – prin măsurile luate – se face un prim pas în sprijinul producătorilor din sectorul regenerabilelor. Se impune însă continuarea demersului instituțional și legal în vederea soluționării unor probleme majore ale investitorilor din domeniu, generate de desele modificări legislative din ultimii doi ani. Situația acestora este critică: potrivit datelor PATRES (organizație din care fac parte 83 de companii – producători de energie din tot spectrul regenerabilelor: solar, eolian, hidro şi biomasă), o treime din producătorii de energie regenerabilă riscă intrarea în insolvență până la finalul anului 2015, efectul fiind un potențial default bancar de circa 1,5 – 2 miliarde euro”, a declarat Martin Moise, vicepreședinte PATRES.

Mai nou, producătorii de energie din surse regenerabile sunt puși în fața unor situații fără precedent. Pentru prima dată, pe Piața Certificatelor Verzi – PCV nu s-a tranzacționat niciun certificat verde la sesiunea de tranzacționare din data de 14 mai 2015, numărul ofertelor de vânzare ridicându-se la 111.

Principala cauză a acestei situații este reducerea cotei anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie, care beneficiază de sistemul de promovare cu certificate verzi, în 2014, la 11.1% față de 15% și, în 2015, la 11.9% față de 16% cât era stabilit în Legea 220, situație ce a generat un excedent de certificate verzi de cca 3 mil. buc. pentru anul 2014. Potrivit estimărilor ANRE, cca 6 mil. certificate verzi vor fi, de asemenea, în plus și în 2015. Această situație este confirmată și de OPCOM care a comunicat că la data de 14.05.2015 se înregistra un excedent de 4.228.289 – certificate verzi, care la acest moment nu au cumpărător. În condițiile acestui uriaș excedent de certificate verzi, este foarte interesant faptul că – potrivit reglementărilor în vigoare – certificatele verzi sunt impozitate la momentul acordării și nu la momentul efectiv al vânzării. La un preț minim de 131 RON/CV rezultă un impozit aferent de 88.682.239 RON, care a fost plătit în “avans” de către producătorii de energie din surse regenerabile, fără ca aceștia să obțină venituri din vânzarea certificatelor verzi.

Se poate constata că pe PCV cantitățile tranzacționate au scăzut puternic în ultimul an, ceva mai multe tranzacții fiind înregistrate în luna mai a anului 2014, de atunci piața fiind în colaps. Pentru o mare parte dintre producătorii de energie din surse regenerabile, această situație fără precedent înseamnă risc de faliment întrucât aceștia nu vor mai putea vinde certificatele verzi. PATRES apreciză că cele mai mari probleme vor avea producătorii micii și medii care vor fi puși în imosibilitatea de a vinde certificatele verzi.
“Pe lângă scăderea cotei anuale și imposibilitatea de a vinde certificatele verzi, producătorii de energie din surse regenerabile au fost obligați – potrivit Ordinului 78/2014 al ANRE – să vândă energie doar la putere constantă (în bandă), lucru imposibil de realizat deoarece producția depinde de factorii meteo, neexistând astfel certitudinea unor venituri pentru aceștia”, susține Martin Moise, vicepreședinte PATRES.

De evidențiat că, prețul energiei electrice a scăzut foarte mult, de la 220 RON/MWH pe PZU în 2012 la cca 159 RON/MWh în 2015 și ca efect al investițiilor de peste 7 miliarde EURO realizate în sectorul energiei regenerabile. În schimb, factura pentru consumatorul final a rămas neschimbată!

PATRES primește constant din partea membrilor săi informări cu privire la situația extrem de dificilă în care se află aceste investiții, o parte dintre producători aflându-se în situații de facto de insolvență, ei reușind să supraviețuiască momentan doar datorita aportului de capital de lucru provenit din alte afaceri deținute de respectivii investitori. Practic, acești investitori azi vin cu „bani de acasă” pentru a plăti cheltuielile curente de mentenanță și operare și mai ales ratele bancare. Pe de altă parte, veniturile producătorilor în energie din surse regenerabile vor scădea cu până la 75% în 2015 față de 2012, în urma reducerii cotei de energie susținută de mecanismul de promovare cu certificate verzi la 11.9%, susțin operatorii.

De subliniat că, pe lângă problemele majore menționate, au aparut în ultimii ani noi taxe sau cheltuieli suplimentare care au afectat activitatea producătorilor, și anume:
• Noua limită de dispecerizare stabilită la 5 MW în loc de 10 MW putere instalată;
• Neacordarea de certificate verzi pentru cantitățile de energie livrate suplimentar față de prognoza de producție în cazul centralelor dispecerizabile în baza OUG57/2013;
• Amânarea de la tranzacționare a unor certificate verzi tot în baza OUG57/2013;
• Impozitul pe construcții speciale;
• Taxa pe apa uzinată care a crescut de 4,26 ori în baza HG 1202/2010;
• Chirie pentru albia minoră.

Plecând de la aceste considerente, PATRES s-a adresat Guvernului, Parlamentului, Ministerului de resort, ANRE solicitând demararea unui amplu proces de consultare în vederea elaborării unor mecanisme echitabile și predictibile de piață pentru toți participanții.

Despre PATRES
Organizaţia Patronală a Producătorilor de Energie din Surse Regenarabile din România şi-a început activitatea în anul 2014, la iniţiativa unui grup de producători de energie din surse regenerabile nemultumiţi de desele modificări şi necorelări ale sistemului legislativ cu realităţile şi nevoile producătorilor. În momentul de față, din organizaţie fac parte 83 de companii, atât producători de energie din tot spectrul regenerabilelor (solar, eolian, hidro şi biomasă), reprezentând companii care au la un loc o putere instalată de peste 400 MW.