Model pentru RomA?nia: Energia eolianA?, soluE�ia inteligentA? folositA? de E�A?rile din VestComunicat de PresA?, 20.07.2016

Campania a�zSpune DA energiei eolienea�? invitA? romA?nii sA? fie a�zhipsteri energeticia�?. AZn RomA?nia, campania este coordonatA? de PATRES metrogel.

Germania, Portugalia, Marea Britanie, Danemarca E�i Spania se bazeazA? din ce A�n ce mai mult pe energia din surse regenerabile, iar RomA?nia vrea sA? urmeze E�i ea aceastA? tendinE�A? internaE�ionalA?. Portugalia a funcE�ionat A�n A�ntregime pe energie din surse regenerabile timp de 4 zile; 87% din necesarul de energie al Germaniei a fost acoperit A�ntr-un week-end de centrale solare E�i turbine eoliene; Danemarca a produs A�ntr-o singurA? noapte 140% din necesarul energetic prin energie eolianA? A�n timp ce, A�n 10 mai, Marea Britanie nu a ars nici un cA?rbune pentru prima datA? A�n peste 100 ani. RomA?nia poate E�i ea urma aceastA? tendinE�A? internaE�ionalA? de a proteja mediul A�nconjurA?tor: a produs prin energie eolianA? peste 2.700 MW/orA? A�ntr-o dupA?-masA? A�n care au funcE�ionat aproape toate turbinele eoliene instalate. Sectorul romA?nesc al energiei din surse regenerabile promoveazA? campania a�zSpune DA energiei eolienea�?, care urmA?reE�te sA? informeze societatea despre beneficiile sociale, economice E�i de mediu ale energiei eoliene E�i ale celorlalte surse regenerabile de energie.Albano Bilbao - Molinos sobre el agua (1)

AZn luna mai a acestui an, Portugalia a funcE�ionat A�n A�ntregime cu energie regenerabilA?A� pentru 4 zile consecutive: energia fotovoltaicA?, eolianA? E�i hidroelectricA? au furnizat 100% din necesarul energetic timp de 107 ore. Anul trecut, energia eolianA? a asigurat 22% din necesarul energetic, iar totalul surselor regenerabile de energie au asigurat 48%.A� Aceste recorduri au fost A�nregistrate A�n ciuda reducerii, A�n 2012, a schemelor de suport pentru noi capacitA?E�i eoliene a�� o decizie asemA?nA?toare cu cea luatA? de autoritA?E�ile romA?ne A�n aceeaE�i perioadA?.

Danemarca este un alt campion al energiei eoliene: aceastA? sursA? a furnizat echivalentul a 42%A� din consumul energetic al E�A?rii pentru anul 2015, A�n creE�tere de la 39% A�n 2014 E�i 33% A�n 2013. AZn 10 iulie 2015, la ora 3, producE�ia de energie eolianA? a depA?E�it 140% din cererea la acel moment. Planul danezilor este sA? creascA? ponderea energiei produse de centralele eoliene la 50% pA?nA? A�n 2020 E�i la 85% pA?nA? A�n 2035.

AZntr-un week-end cu soare E�i vA?nt A�n luna mai, 87% din necesarul energetic al Germaniei a fost acoperit de centralele fotovoltaice E�i turbinele eoliene. AZntrucA?t centralele nucleare E�i cele pe bazA? de cA?rbune nu au putut A�ntrerupe producE�ia, A�n sistemul lor energetic a existat dintr-o datA? prea multA? energie, ceea ce a dus preE�urile A�n zona negativA?, iar unii consumatori industriali au putut cA?E�tiga bani folosind energia electricA?. Anul trecut, conform think tank-ului german Agora Energiewende,A� ponderea medie a energiei regenerabile a fost de 33 %. A�Germania A�E�i propune sA? se bazeze A�n exclusivitate pe energie din sursele regenerabile pA?nA? A�n 2050.

E?i RomA?nia poate urma aceastA? tendinE�A?: A�n 10 martie 2016, la ora 15.16, producE�ia de energie eolianA? era, potrivit datelor Transelectrica, de 2.709 MW – cea mai mare cantitate A�nregistratA? la noi. Ca urmare, RomA?nia a redevenit exportator de energie, dupA? peste o lunA? de importuri energetice. Energia eolianA? a reprezentat 33% din A�ntreaga producE�ie energeticA? a acelei zile, fiind urmatA? de hidroelectricA? (24,5%), nuclearA? E�i pe bazA? de cA?rbune. AZn total, aproximativ 18% din consumul energetic din RomA?nia provine din surse regenerabile, nepoluante. Potrivit datelor furnizate de Autoritatea NaE�ionalA? de Reglementare A�n domeniul Energiei (ANRE) si Transelectrica, energia eolianA? reprezintA? 11% din energia livratA? A�n reE�ele de producA?torii cu unitA?E�i dispecerizabile. Cu peste 85 de parcuri eoliene A�n funcE�iune A�n RomA?nia, sectorul energiei eoliene are un impact major asupra economiei, iar investiE�iile A�n energia eolianA? depA?E�esc 4,5 miliarde de euro.

Datele au fost prezentate A�n cadrul campaniei a�zSpune DA energiei eolienea�?, care A�E�i propune sA? familiarizeze publicul romA?nesc cu beneficiile majore ale energiei eoliene. Campania are A�n centru platforma interactivA? http://www.yestowindpower.com/ro, unde personajul a�zHipsterul energetica�? prezintA? proiectul.

Campania a fost lansatA? anul trecut A�n Spania, iar din 2016 s-au alA?turat Marea Britanie, Italia, FranE�a, Polonia E�i RomA?nia. AZn E�ara noastrA?, campania este coordonatA? de PATRES a�� OrganizaE�ia PatronalA? a ProducA?torilor de Energie din Surse Regenerabile din RomA?nia. AZn prezent, din organizaA?ie fac parte 91 de companii, producA?tori de energie din tot spectrul regenerabilelor a�� solar, eolian, hidro E�i biomasA? – reprezentA?nd companii care au la un loc o putere instalatA? de aproximativ 800 MW, cu investiE�ii A�n domeniul energiei de aproximativ 1,2 miliarde de euro.