PATRES –“ vocea” producătorilor de energie din surse regenerabileOrganizaţia Patronală a Producătorilor de Energie din Surse Regenarabile din România – PATRES şi-a început activitatea în anul 2014. Membrii organizaţiei sunt producătorii de energie din tot spectrul regenerabilelor – solar, eolian, hidro şi biomasă.

Prin activitatea și inițiativele sale, PATRES va apăra, promova și susține drepturile membrilor săi. PATRES își propune sa fie “vocea” producătorilor de energie din surse regenerabile de energie și un partener de dialog pentru autorități.