AsociaE�iile din sectorul regenerabilelor, apel urgent cA?tre Primul Ministru, cA?tre Ministrul Energiei E�i cA?tre PreE�edintele ANREComunicat de PresA? Comun RWEA, PATRES, RPIA E�i ArmHE, 29.07.2015

Investitorii din energia regenerabilA? care au contribuit cu 7 miliarde de euro A�n economia RomA?niei au fostA� A�nE�elaE�i! Nu lA?saE�i energia regenerabilA? sA? intre A�n colaps. Falimentul bate la uE�A?a��

AsociaE�iile E�i Patronatele de profilA� – RWEA, PATRES, RPIA E�i ARmHE, organizaE�ii care reprezintA? industria energiei regenerabile din RomA?nia, cu o putere instalatA? de aproximativ 5000 MW E�i investiE�ii de cca. 7 miliarde de euro au transmis o scrisoare oficialA? cA?tre Guvernul RomA?niei, cA?tre Ministerul Energiei, AZntreprinderilor Mici E�i Mijlocii E�i Mediului de Afaceri, E�i cA?tre ANREA�A�A�A� prin care solicitA? ajustarea nivelului cotei obligatorii de energie electricA? susE�inutA? prin mecanismul certificatelor verziA� astfel A�ncA?t A�ntregul sector sA? nu intre A�n colaps E�i prin care sA? se gA?seascA? acel punct de echilibru unde interesul consumatorului converge cu interesul producA?torului. TotodatA? propunem sistarea temporarA?A� a acreditA?rilor pentru centrale noi, indiferent de capacitate, care ar urma sA? beneficieze de certificate verzi, A�ncepA?nd cu data de 01.09.2015, cu excepE�ia proiectelor pentru care au fost obE�inute fonduri nerambursabile, respectiv cele care sunt A�n faze avansate de finalizare a investiE�iilor E�i a celor licenE�iate, pentru a permite autoritA?E�ilor E�i industriei regenerabile sA? identifice acele mA?suri necesare pentru a stabiliza sistemul de sprijin prin certificate verzi care, A�n acest moment, este nefuncE�ional.

AZntr-un demers de forE�A? majorA?, A�n data de 15 Iulie 2015, RWEA, PATRES, RPIA E�i ARmHE E�i-au unit forE�ele din nou pentru a aduce A�n faE�a autoritA?E�ilor o scrisoare oficialA? ce cuprinde o serie de argumente E�i solicitA?ri care, dacA? sunt adoptate urgent, pot salva o A�ntreagA? industrie de la un colaps iminent.

Astfel, Primul Ministru Dl. Victor Ponta, Ministrul Energiei, Dl. Andrei Gerea E�i PreE�edintele ANRE, Dl Niculae HavrileE� au primit toate informaE�iile necesare pentru a lua deciziile corecte A�n deplinA? cunoE�tinE�A? de cauzA?.

Acest subiect este de o importanE�A? crucialA? pentru industria energeticA? a RomA?niei, motiv pentru care aceste organizaE�ii au decis sA? facA? publicA? scrisoarea transmisA? autoritA?E�ilor. Pentru consultare intraE�i peA�Adresa comunA? a RWEA, PATRES, RPIA E�i ARmHE

AZn scrisoare se solicitA? intervenE�ia imediatA? a Guvernului RomA?niei A�n stabilirea cotei de certificate verzi pentru anul 2016 E�i echilibrarea raportului dintre cererea E�i oferta de certificate verzi E�i, A�n plus, sistarea temporarA?A� a acreditA?rilor pentru centrale noi, indiferent de capacitate, care ar urma sA? beneficieze de certificate verzi, A�ncepA?nd cu data de 01.09.2015.

Este important de remarcat faptul cA? A�n A�ncercarea de a proteja A�n mod legitim consumatorul final, autoritA?E�ile romA?ne ezitA? sA? facA? ceea ce toate celelalte Guverne au fA?cut A�n situaE�ii similare, respectiv sA? suspende accesul la schema de suport pentru noile proiecte pA?nA? la identificarea unor soluE�ii de finanE�are viabile.

AZn sens contrar, autoritA?E�ileA� A�mping cu bunA? E�tiinE�aA� investitorii existenE�i dar E�i pe cei noi din industria surselor de energie regenerabilA? spre faliment, generA?nd un fenomen cu efect de bumerang ce va avea A�n final un impact negativ asupra cetA?E�enilor. Rezultatul va fi creE�terea iminentA? a preE�ului energiei care a scA?zut semnificativ datorita aportului energiei regenerabile.

AsociaE�iile: RWEA, PATRES, RPIA, ARmHE