Martin Moise, PrimVicepreE�edinte PATRES, la ConferinE�a InvesTenergy: SperA?m A�n adoptarea pieE�ei anonime cA?t mai rapid“AstA?zi am ajuns la un risc major de faliment. Din pA?cate, ordonanE�a de urgenE�A? care modificA? Legea 220, ce a fost emisA? acum o lunA?, nu prea rezolvA? problemele, mai ales ale producA?torilor mici E�i mijlocii. AZn sensul cA? doar faptul cA? certificatele verzi nu mai expirA?, nu reprezintA? un cash-flow imediat, care sA? intre A�n aceste companii. Aceste companii au nevoie de cash-flow, nu de promisiuni cA? o sA? A�E�i vA?ndA? cA?ndva, A�n urmA?torii 15 ani certificatele”, a declarat Dl Martin Moise, PrimVicepreE�edinte PATRES,A�la ConferinE�a InvesTenergy cu tema a�?R-evoluE�ie A�n energie. Decizii pentru viitora�?, din data de 11 mai.
La conferinE�a organizatA? de publicaE�ia de specialitate InvesTenergy, la care au fost prezenE�i oamenii cheie din sectorul energetic, peste 120 de participanE�i, Dl Moise a reprezentat vocea investitorilor din sectorul regenerabilelor. Din partea PATRES au mai fost prezenE�i: Dl Prof Univ Dr Viorel Lefter a�� PreE�edinte, Dl RA?zvan NeamE�u a�� VicepreE�edinte, Dl Radu CrA?ciun a�� Membru E�i expert PATRES,A�Mihai VerE�escu a�� Secretar General.
buy pain killers.
Dl Moise a evidenE�iat E�i alte aspecte de interes pentru sectorul regenerabilelor, E�i anume:
– Avem anumite produse care sunt neadecvate pentru producA?torii de energie. Ordinul 78/2014 al ANRE obligA? producA?torii de E-SRE sA? vA?ndA? energia la cantitA?E�i constante, A�n bandA?, lucru care, pentru o centralA? solarA? de exemplu, este aproape imposibil;
– SituaE�ia din piaE�A? s-ar putea A�mbunA?tA?E�i odatA? cu adoptarea normelor legislative care creeazA? o piaE�A? anonimA? a certificatelor verzi (CV). AZn 2016, doar 0,06% din certificatele verzi au fost tranzacE�ionate pe piaE�a centralizatA? dedicatA? acestora, lucru anormala�� SperA?m A�n adoptarea pieE�ei anonime cA?t mai rapid;
– Avansul tehnologic va putea reduce costul investiE�iilor A�n energia regenerabilA?, care este E�i o energie ieftinA?. Anul acesta preE�urile energiei regenerabile au atins, A�ntr-o perioadA? scurtA?, valori negative A�n E�A?ri precum Germania;
– Concepte inovative, precum cel de cuplare a mai multor producA?tori A�n centralA? virtualA?, pot duce la scA?derea dezechilibrelor din producE�ia de energie A�n piaE�A?.