Lumea întreagă luptă împotriva emisiilor de CO2, iar România îngroapă energia regenerabilăCOMUNICAT DE PRESĂ RWEA, PATRES, RPIA, ARmHE;, 7 ianuarie 2016

La sfârșitul anului trecut, în cadrul COP21, 186 de țări au ajuns la un acord istoric și anume să lupte împotriva emisiilor de CO2 și să își concentreze eforturile pentru a susține energia produsă din surse regenerabile. În acest timp, România continuă să promoveze o politică prin care statul dorește falimentarea producătorilor de energie din surse regenerabile care azi asigură cca 20% din consumul de energie electrică la nivel național. La propunerea ANRE, Guvernul a luat decizia de a păstra pentru al treilea an la rând cota obligatorie de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie la un nivel extrem de scăzut, ne sustenabil pentru investițiile existente și anume 12,15% față de 17% prevăzut inițial în Legea 220/2008, lege în baza căreia s-au făcut toate investițiile din sector.

În acest context, Asociațiile ce reprezintă investitorii în energia regenerabilă din România – RWEA, PATRES, RPIA, ARmHE condamnă în mod ferm propunerea ANRE și protestează față de decizia luată de Guvern. Această decizie este profund greșită, bazată pe calcule neactualizate și ea va arunca în haos industria energiei regenerabile. Cu toate că studiile prezentate în repetate rânduri ANRE și Guvernului și confirmate neoficial (sau în cadrul Grupurilor de Lucru) de către reprezentanții autorităților arată o pierdere de peste 2,1 miliarde RON într-un singur an de zile (2014), relevând situația dramatică a producătorilor de energie din surse regenerabile, aceste instituții arată în continuare nepăsare, chiar rea voință față de singurul domeniu ce a generat investiții semnificative în sectorul producției de energie electrică de-a lungul perioadei de criză.

Întrebăm autoritățile: Își permite România falimentul în masă al producătorilor de energie din surse regenerabile?

 Situația este critică, Cota aprobată acoperind în 2016 circa 50% din certificatele verzi care vor fi în piață. Potrivit Ordinului ANRE  nr. 183  din  31  decembrie  2015,  cota  obligatorie  estimată  de achiziție de certificate verzi, aferentă anului 2016, a fost stabilită la 0.317 CV/MWh neexceptat. Conform acestei valori vor fi necesare 12,116,662 certificate verzi în anul 2016 față de 18,909,036 certificate verzi ce vor fi emise conform estimării ANRE  generând-se  astfel în 2016 un excedent de 6,792,374 certificate verzi la care se adaugă și cel deja existent în piață de 4,045,324 bucăți (conform datelor OPCOM la data de 17.12.2015).

Este de semnalat și faptul că în condițiile acestui uriaș excedent, potrivit reglementărilor în vigoare, certificatele verzi sunt impozitate la momentul acordării și nu la momentul efectiv al vânzării, ceea ce face ca producătorii să crediteze permanent statul deși se afla de-facto în stare de insolvență prin ne vânzarea certificatelor verzi.

Practic, prin deciziile luate, autoritățile împing cu bună știință investitorii din sectorul regenerabilelor spre faliment, generând un fenomen cu efect de bumerang ce va afecta în viitor industria, exporturile și într-un final întreaga populație. Cu toată grija pentru consumatorul final, rezultatul final va fi creșterea prețului energiei electrice, care a scăzut semnificativ și datorită aportului energiei regenerabile. În plus, politica Guvernului, începută în anul 2013 prin schimbarea cadrului de susținere  a energiei regenerabile, pune în pericol securitatea energetică pe termen mediu și lung a României prin negarantarea unui tratament onest față de investițiile realizate în capacități noi de producere a energiei electrice.

În acest climat de lipsă de predictibilitate și lipsă de corectitudine față de investitorii existenți care se simt înșelați de Statul român, ne întrebăm: “Cine va mai avea în viitor încredere să investească în sectorul energetic în România?”

Asociațiile și Patronatele de profil ce reprezintă industria producătorilor de energie din surse regenerabile din România, cu o putere instalată de peste 5.000 MW și investiții de circa 8 miliarde Euro fac pe această cale, un  APEL de  forță majoră, pentru salvarea de la colaps, în regim de urgență, a unui sector de maximă importanță pentru economia românească prin crearea unui cadru legislativ stabil, predictibil și echitabil pentru a menține investițiile existente și pentru a asigura continuarea dezvoltării sectorului energiei electrice prin atragerea de noi investiții.

________________________________________________________________________

Despre RWEA

RWEA  este o asociație profesională  care funcționează ca o organizaţie non-guvernamentală şi care a fost fondată în Bucureşti, România, în conformitate cu legea română. Asociația este o entitate voluntară de participanți din industria energiei eoliene din România. Aceasta există pentru a promova rolul cuvenit al energiei eoliene în mixul energetic din România și, în consecință, pentru a promova o energie curată, sigură și eficientă pentru România.

Despre PATRES

Organizaţia Patronală a Producătorilor de Energie din Surse Regenarabile din România şi-a început activitatea în anul 2014, la iniţiativa unui grup  de producători de energie din surse regenerabile nemultumiţi de desele modificări şi necorelări ale sistemului legislativ cu realităţile şi nevoile producătorilor. În momentul de față, din organizaţie fac parte  84 de companii – producători de energie din tot spectrul regenerabilelor (solar, eolian, hidro şi biomasă), reprezentând companii care au la un loc o putere instalată de peste 500 MW.

Despre RPIA

Asociația Industriei Fotovoltaice din România – RPIA fost înființată în martie 2012, cu scopul de a reprezenta interesele acestei industrii în creștere rapidă în România, pentru a sensibiliza și de a crea o dezvoltare corespunzătoare și mediu de rețea pentru potențialii investitori. În mai puțin de trei ani, asociația a adunat sub umbrela sa de membri importante companii active pe piaţa românească PV.

Despre Asociația Română pentru Microhidroenergie

ARmHE este persoană juridică română, non-profit, înregistrată conform prevederilor legale; organizație cu caracter profesional, neguvernamental, apolitică și fără scop lucrativ, activând în domeniul microhidroenergiei. ARmHE este de la înființare, în anul 2008, membră a Asociației Europene pentru Microhidroenergie (European Small Hydropower Association – ESHA) și a beneficiat de sprijinul direct al acesteia, ajungând ca în prezent să aibă peste 30 de membri colectivi: proprietari de microhidrocentrale, furnizori de echipamente, firme de proiectare, firme de consultanță.